Вчена рада СумДУ ухвалила річний фінансовий звіт і план на 2018 рік та прийняла ряд важливих управлінських рішень

8 лютого вчена рада Сумського державного університету розглянула стан фінансового забезпечення університету, ухвалила річний фінансовий звіт та фінансовий план на 2018 рік. Зокрема, визначено обсяг коштів , які є основою студентського самоврядування та основою діяльності наукового товариства студентів, слухачів, докторантів та молодих вчених університету. Під час розгляду цього питання вчена рада відзначила стабільний фінансовий стан ЗВО, позитивну динаміку зростання обсягів фінансових ресурсів та позитивні тенденції в розвитку системи надання додаткових платних послуг.

Фінансово-господарська політика університету забезпечила стале зростання доходів університету до майже 492 мільйонів гривень у 2017 році. Варто відзначити соціально спрямований характер фінансової політики та її стабільність, спрямовану на розвиток університету. Прийнято рішення щодо впровадження нових, більш ефективних механізмів із врахуванням збільшення витрат на оплату праці, підвищення цін на товари та послуги, які надаються університету, тощо.

Також вчена рада СумДУ затвердила зміни до Правил прийому до Сумського державного університету в 2018 році та освітні програми і навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік з певних спеціальностей.

Серед інших важливих питань, які розглянула вчена рада - об’єднання кафедри економічної теорії ННІ фінансів, економіки та менеджменту ім. О.Балацького та кафедри міжнародної економіки ННІ бізнес-технологій «УАБС» шляхом створення кафедри міжнародних економічних відносин в структурі ННБТ «УАБС»; низка питань із перейменування кафедр; відбулося також обговорення та ухвалення заяви щодо відкритого листа проф. Ілляшенка С.М. до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич.

Із рішеннями вченої ради СумДУ можна ознайомитись на офіційному сайті університету за посиланням >>