Звіти за минулі роки

П'ятирічні звіти

Анотований узагальнюючий звіт ректорату Сумського державного університету щодо результатів за основними показниками діяльності за 2004-2009 роки.

2013

2014

2015

2016