Видавництво

Історія створення

1991 р. – створено редакційно-видавничий відділ СумДУ.

1995 р. – створено “Ризоцентр” СумДУ на госпрозрахунковій основі на базі діючого устаткування друкарні АТ “Селмі”.

2000р. - редакційно-видавничий відділ набув статусу видавництва.

2003 р.- створено “Видавництво СумДУ”, до складу якого ввійшли редакційно-видавничий відділ і друкарня.

Структура видавництва

Видавництво – це структурний підрозділ, основними видами діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Послугами видавництва користуються усі факультети і кафедри, структурні підрозділи університету.

У видавництві працює 17 фахівців;

Директор видавництва - Медіна Світлана Володимирівна

Телефон: 665-136

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Редакційно – видавничий відділ – працює 7,5 фахівців.
 2. Начальник редакційно-видавничого відділу - Симоненко Світлана Миколаївна;
  Телефон 665-131
  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Друкарня СумДУ – 8,5 фахівців.
 4. В. о. директора друкарні Дубовікова Ірина Миколаївна;
  Телефон 665-134
  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Поліграфічна база друкарні

База значно поповнилася з 2006 р. Наявність сучасної поліграфічної бази дозволяє друкувати не тільки всю наукову і навчально - методичну літературу, але й для усіх структурних підрозділів бланкову документацію, виготовляти як картонні переплетення бухгалтерських документів, так і тверді переплетення докторських і кандидатських дисертацій; магістерських, дипломних, випускних, курсових робіт, книг; залікові книжки, свідоцтва, посвідчення, телефонні довідники з тисненням фольгою, журнали реєстрації, наукові звіти, кольорові обкладинки та кольорові рекламні буклети, для проведення святкових заходів – грамоти, запрошення, для спортивних – афіші, спортивні програми, для викладачів і співробітників – візитні картки.

Видавнича продукція

За характером інформації та складом основного тексту у редакційно – видавничому відділі редагується навчальна та наукова література. Це монографії, збірники наукових праць, тези і матеріали конференцій, автореферати, підручники, навчальні посібники, курси і конспекти лекцій, методичні рекомендації і вказівки, навчальні плани і програми, робочі зошити і пам’ятки, матеріали для дистанційного навчання, журнал “Вісник СумДУ” та інше. Кількість виданої навчально-методичної літератури та бланкової документації зображена на діаграмах і подається нижче.

Журнал “Вісник СумДУ” зареєстрований Президією ВАКу України як наукове видання. Перший номер журналу вийшов у 1994 р.; до 1998 р. періодичність складала 2 рази на рік, а з 2001 р. виходить 12 разів на рік окремими серіями: фізико-математичні науки, технічні, медичні, економічні та філологічні. Періодичність кожної серії складає 2 рази на рік, за винятком “”Технічні науки” – 4 рази на рік. У журналі публікуються основні результати дисертаційних робіт не тільки наших викладачів, докторантів та аспірантів, а з 11 обласних центрів України, а також Грузії, Словаччини, Польщі, Румунії, Турції. Крім того, з 1996 р. виходить науковий фаховий журнал з історії та культури України “Сумська старовина”. Чотири рази на рік з 2001 р. виходить Міжнародний журнал “Механізм регулювання економіки”. З 2005 р. спільно з Державним архівом Сумської області розпочато випуск збірника наукових праць “Сумський історико-архівний журнал”. З 2010 року вийшов у світ новий «Журнал нано- та електронної фізики», який публікується англійською та українською мовами. Уся вищеперелічена література виготовляється у друкарні СумДУ.

З 1 лютого по 10 листопада 2010 р. Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів за сприяння Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України проводила Всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів «Університетська книга». Для цього конкурсу були запропоновані навчальні посібники видані Сумським державним університетом. При підведенні підсумків за результатами конкурсу у номінації:

 1. «Краще навчальне видання з інформатики та обчислювальної техніки» посіло друге місце видання Довбиша А.С. «Основи проектування інтелектуальних систем».
 2. «Краще навчальне видання з інформатики та обчислювальної техніки» посіло третє місце видання Любчака В.О., Назаренка Л.Д. «Методи та алгоритми обчислень»
 3. «Краще навчальне видання з медицини» посіло третє місце тритомне видання Приступи Л.Н., Лаби В.В., Псарьової В.Г., Орловського В.Ф., Винниченко Л.Б., Деміхової Н.В. «Внутрішня медицина».

Актуальна інформація

 1. Загальні вимоги до оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури (методичні рекомендації для викладачів).
 2. Інформація для сторонніх замовників:
  • залікові книжки, телефонні довідники
   (тверда палітурка, картон 1,7 мм+бумвініл; ціна – 9,70 грн);
  • друк навчальної та наукової літератури
   (з редагуванням 1 стор. ф.А5 – 32,05 коп.; без редагування 1 стор. ф.А5 – 21,47 коп.);
  • тверді переплетення ф. А4 (30,50 грн);
  • картонні переплетення ф. А4 (12,00 грн);
  • бланки будь-якого формату
   (папір газетний ф.А3 з оборотом – 0,62 коп.; офсетний ф.А3 з оборотом – 0,68 коп.);
  • друк кольорових рекламних буклетів, запрошень, грамот, дипломів, вітальних адрес, обкладинок для книг
   (ф. А4 від 2,52 грн до 8,4 грн);
  • візитні картки
   (за 100 шт. від 102 до 155 грн).

Ціни зазначені з урахуванням ПДВ.