Рішення Вченої ради СумДУ (2011-2012 навчальний рiк) з питань: