Склад Вченої ради

станом на 24 травня 2017 року

 

За посадою:

 1. Васильєв Анатолій Васильович – ректор університету (голова вченої ради).
 2. Карпуша Василь Данилович – перший проректор (заступник голови вченої ради).
 3. Антиков Микола Миколайович – директор Машинобудівного коледжу.
 4. Барбара Наталія Вікторівна – декан факультету денної форми навчання Конотопського інституту.
 5. Барикіна Ніна Іванівна – головний бухгалтер.
 6. Бібик Віталій Володимирович – директор Конотопського інституту.
 7. Боровик Валентина Олександрівна – голова представницького органу профспілкових організацій університету.
 8. Бріжатий Олександр Володимирович – проректор з науково-педагогічної роботи
 9. Васильєва Тетяна Анатоліївна – директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького.
 10. Горбатенко Дмитро Сергійович – голова наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.
 11. Гусак Олександр Григорович – декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій.
 12. Д’яконова Ірина Іванівна – директор навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС».
 13. Єпіфанов Анатолій Олександрович – радник ректора.
 14. Капленко Ірина Миколаївна – директор бібліотеки.
 15. Карінцев Іван Борисович – голова Конференції трудового колективу, завідувач кафедри опору матеріалів і машинознавства.
 16. Касьяненко Володимир Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності.
 17. Король Олена Вікторівна – проректор з науково-педагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності.
 18. Костюченко Надія Миколаївна – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів.
 19. Куліш Анатолій Миколайович – директор навчально-наукового інституту права.
 20. Лобода Андрій Миколайович – директор Медичного інституту.
 21. Любчак Володимир Олександрович – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення.
 22. Медвідь Олена Миколаївна – в.о. декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.
 23. Положій Анатолій Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи.
 24. Проценко Олександр Миколайович – декан факультету денної форми навчання Шосткинського інституту.
 25. Проценко Сергій Іванович – декан факультету електроніки та інформаційних технологій.
 26. Рубан Анатолій Іванович – вчений секретар.
 27. Сорока Тетяна Іванівна – директор Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту.
 28. Тугай Наталія Олександрівна – директор Шосткинського інституту.
 29. Чорноус Анатолій Миколайович – проректор з наукової роботи.

Виборні представники факультетів (інститутів), інших структурних підрозділів, які обрані з науково-педагогічних, наукових, інших працівників університету:

 1. Артюхов Артем Євгенович – доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв.
 2. Атаман Олександр Васильович – завідувач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.
 3. Балацький Євген Олегович – завідувач кафедри управління та фінансово-економічної безпеки.
 4. Біденко Лариса Валентинівна – завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян.
 5. Бойко Володимир Іванович – завідувач кафедри акушерства та гінекології.
 6. Большаніна Світлана Борисівна – завідувач кафедри загальної хімії.
 7. Боронос Володимир Миколайович – завідувач кафедри фінансів і кредиту.
 8. Бурбика Михайло Михайлович – завідувач кафедри адміністративного, господарського права та управління фінансово-економічною безпекою.
 9. Ванєєв Сергій Михайлович – завідувач кафедри технічної теплофізики.
 10. Винниченко Ігор Олександович – завідувач кафедри хірургії та онкології.
 11. Власенко Валерій Миколайович – доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права.
 12. Гнаповська Людмила Вадимівна – завідувач кафедри іноземних мов.
 13. Гребеник Тетяна Вікторівна – директор Політехнічного технікуму Конотопського інституту.
 14. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук.
 15. Дужий Ігор Дмитрович – завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії.
 16. Дядюра Костянтин Олександрович – завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів.
 17. Єжова Ольга Олександрівна – завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини.
 18. Завгородня Владислава Миколаївна – завідувач кафедри міжнародного, європейського та екологічного права.
 19. Загорулько Андрій Васильович – завідувач кафедри загальної механіки та динаміки машин.
 20. Залога Вільям Олександрович – завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів.
 21. Ілляшенко Сергій Миколайович – завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю.
 22. Кириченко Костянтин Іванович – асистент кафедри управління, начальник відділу міжнародних зв’язків.
 23. Кобякова Ірина Карпівна – завідувач кафедри германської філології.
 24. Ковальов Ігор Олександрович – завідувач кафедри прикладної гідроаеромеханіки.
 25. Кривенко Лариса Володимирівна – завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки.
 26. Кузьменко Ольга Віталіївна – завідувач кафедри економічної кібернетики.
 27. Курбатов Денис Ігорович – начальник науково-дослідної частини.
 28. Лахтін Юрій Володимирович – завідувач кафедри стоматології.
 29. Лебединський Ігор Леонідович – доцент кафедри електроенергетики.
 30. Лєонов Сергій Вячеславович – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
 31. Лисенко Олександр Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 32. Литвиненко Галина Іванівна – завідувач кафедри іноземних мов.
 33. Лопаткін Юрій Михайлович – завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики.
 34. Ляпа Микола Миколайович – начальник кафедри військової підготовки.
 35. Мелейчук Станіслав Станіславович – доцент кафедри технічної теплофізики, в.о. директора центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання.
 36. Мельник Леонід Григорович – завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування.
 37. Мозговий Іван Павлович – завідувач кафедри філософії.
 38. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки.
 39. Орловський Віктор Феліксович – завідувач кафедри сімейної медицини.
 40. Пахомов Володимир Васильович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 41. Петрушенко Юрій Миколайович – завідувач кафедри міжнародної економіки.
 42. Пилипей Леонід Петрович – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту.
 43. Пляцук Леонід Дмитрович – завідувач кафедри прикладної екології.
 44. Погорєлов Максим Володимирович – завідувач кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології.
 45. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки.
 46. Потапов Олександр Олександрович – завідувач кафедри нейрохірургії та неврології.
 47. Приступа Людмила Никодимівна – завідувач кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти.
 48. Прокопенко Ольга Володимирівна – завідувач кафедри економічної теорії.
 49. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри прикладної фізики.
 50. Романюк Анатолій Миколайович – завідувач кафедри патологічної анатомії.
 51. Савченко Тарас Григорович – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування.
 52. Світайло Ніна Дмитрівна – завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій.
 53. Сергієнко Володимир Миколайович – доцент кафедри фізичного виховання і спорту.
 54. Сікора Віталій Зіновійович – професор кафедри нормальної анатомії людини з курсами топографічної анатомії та оперативної хірургії, гістології, цитології та ембріології.
 55. Склабінський Всеволод Іванович – зав ідувач кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв.
 56. Сміян Олександр Іванович – завідувач кафедри педіатрії.
 57. Суходуб Леонід Федорович – завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії.
 58. Сухонос Віктор Володимирович – професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 59. Сухонос Володимир Вікторович – завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права.
 60. Теліженко Олександр Михайлович – завідувач кафедри управління.
 61. Ткаченко Олена Григорівна – завідувач кафедри журналістики та філології.
 62. Фільченко Дмитро Вікторович – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 63. Чемич Микола Дмитрович – завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією.
 64. Чернадчук Віктор Дмитрович – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права.
 65. Шищук Володимир Дмитрович – завідувач кафедри ортопедії та травматології.
 66. Школьник Інна Олександрівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
 67. Юскаєв Володимир Борисович – доцент кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів, начальник організаційно-методичного управління.
 68. Ячменьов Володимир Олександрович – доцент кафедри математичного аналізу і методів оптимізації.

Виборні представники осіб які навчаються (у тому числі за посадами на які обрані):

 1. Безсмертна Карина Валеріївна – в.о. голови представницького органу профспілкових організацій студентів університету.
 2. Гончарова Анастасія Василівна – студентський ректор СумДУ
 3. Дедух Андрій Володимирович - студентський директор медичного інституту.
 4. Жукова Тетяна Валентинівна – Президент Молодіжної спілки студентів Конотопського інституту.
 5. Ковнер Анна Андріївна – студентський декан факультету електроніки та інформаційних технологій.
 6. Літвінова Дар’я Володимирівна – перший студентський проректор та студентський проректор із зовнішніх та внутрішніх зв’язків.
 7. Опришко Владислава Олегівна – студентський декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.
 8. Пономарьова Ганна Сергіївна – студентський директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького.
 9. Приходченко Дар’я Вячеславівна – студентський проректор з інформаційної роботи.
 10. Сачко Ольга Олександрівна – студентський директор Шосткинського інституту.
 11. Сидоренко Анастасія Сергіївна – студентський директор навчально-наукового інституту права.
 12. Чаусовський Владислав Андрійович – студентський проректор з навчальної роботи.
 13. Шадріна Марія Анатоліївна – студентський директор навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС».
 14. Шибченко Сергій Миколайович – студентський декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій.