Склад Вченої ради

Склад вченої ради СумДУ станом на 21 травня 2018 року

За посадою:

 1. Васильєв Анатолій Васильович – ректор університету (голова вченої ради).
 2. Карпуша Василь Данилович – перший проректор (заступник голови вченої ради).
 3. Антиков Микола Миколайович – директор Машинобудівного коледжу.
 4. Барикіна Ніна Іванівна – головний бухгалтер.
 5. Бібик Віталій Володимирович – директор Конотопського інституту.
 6. Боровик Валентина Олександрівна – голова представницького органу профспілкових організацій університету.
 7. Бріжатий Олександр Володимирович – проректор з науково-педагогічної роботи
 8. Васильєва Тетяна Анатоліївна – директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького.
 9. Гусак Олександр Григорович – декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій.
 10. Д’яконова Ірина Іванівна – директор навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС».
 11. Єпіфанов Анатолій Олександрович – радник ректора.
 12. Карінцев Іван Борисович – голова Конференції трудового колективу, завідувач кафедри опору матеріалів і машинознавства.
 13. Касьяненко Володимир Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності.
 14. Король Олена Вікторівна – проректор з науково-педагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності.
 15. Костюченко Надія Миколаївна – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів.
 16. Куліш Анатолій Миколайович – директор навчально-наукового інституту права.
 17. Лобода Андрій Миколайович – директор Медичного інституту.
 18. Любчак Володимир Олександрович – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення.
 19. Маринич Тетяна Олександрівна – директор бібліотеки.
 20. Положій Анатолій Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи.
 21. Проценко Сергій Іванович – декан факультету електроніки та інформаційних технологій.
 22. Рубан Анатолій Іванович – вчений секретар.
 23. Солодовніков Сергій Миколайович – голова наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.
 24. Сорока Тетяна Іванівна – директор Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту.
 25. Сушкова Олена Миколаївна – в.о. декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.
 26. Тугай Наталія Олександрівна – директор Шосткинського інституту.
 27. Чорноус Анатолій Миколайович – проректор з наукової роботи.

Виборні представники факультетів (інститутів), інших структурних підрозділів, які обрані з науково-педагогічних, наукових, інших працівників університету:

 1. Артюхов Артем Євгенович – доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв.
 2. Атаман Олександр Васильович – завідувач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.
 3. Балацький Євген Олегович – завідувач кафедри управління та фінансово-економічної безпеки.
 4. Біденко Лариса Валентинівна – завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян.
 5. Бойко Володимир Іванович – завідувач кафедри акушерства та гінекології.
 6. Большаніна Світлана Борисівна – завідувач кафедри загальної хімії.
 7. Боронос Володимир Миколайович – завідувач кафедри фінансів і кредиту.
 8. Бумейстер Валентина Іванівна – завідувач кафедри морфології.
 9. Ванєєв Сергій Михайлович – завідувач кафедри технічної теплофізики.
 10. Винниченко Ігор Олександрович – завідувач кафедри хірургії та онкології.
 11. Власенко Валерій Миколайович – доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права.
 12. Гаруст Юрій Віталійович – завідувач кафедри адміністративного, господарського права та управління фінансово-економічною безпекою.
 13. Гнаповська Людмила Вадимівна – завідувач кафедри іноземних мов.
 14. Гребеник Тетяна Вікторівна – директор Політехнічного технікуму Конотопського інституту.
 15. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук.
 16. Дужий Ігор Дмитрович – завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії.
 17. Дядюра Костянтин Олександрович – завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів.
 18. Єжова Ольга Олександрівна – завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини.
 19. Завгородня Владислава Миколаївна – завідувач кафедри міжнародного, європейського та екологічного права.
 20. Загорулько Андрій Васильович – завідувач кафедри загальної механіки та динаміки машин.
 21. Залога Вільям Олександрович – завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів.
 22. Ілляшенко Сергій Миколайович – завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю.
 23. Кириченко Костянтин Іванович – асистент кафедри управління, начальник відділу міжнародних зв’язків.
 24. Кобякова Ірина Карпівна – завідувач кафедри германської філології.
 25. Ковальов Ігор Олександрович – завідувач кафедри прикладної гідроаеромеханіки.
 26. Кривенко Лариса Володимирівна – завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки.
 27. Кузьменко Ольга Віталіївна – завідувач кафедри економічної кібернетики.
 28. Курбатов Денис Ігорович – начальник науково-дослідної частини.
 29. Лахтін Юрій Володимирович – завідувач кафедри стоматології.
 30. Лебединський Ігор Леонідович – доцент кафедри електроенергетики.
 31. Лєонов Сергій Вячеславович – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
 32. Лисенко Олександр Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 33. Литвиненко Галина Іванівна – завідувач кафедри іноземних мов.
 34. Ляпа Микола Миколайович – начальник кафедри військової підготовки.
 35. Мелейчук Станіслав Станіславович – доцент кафедри технічної теплофізики, в.о. директора центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання.
 36. Мельник Леонід Григорович – завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування.
 37. Мозговий Іван Павлович – завідувач кафедри філософії.
 38. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки.
 39. Орловський Віктор Феліксович – завідувач кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології.
 40. Пахомов Володимир Васильович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 41. Петрушенко Юрій Миколайович – завідувач кафедри міжнародної економіки.
 42. Пилипей Леонід Петрович – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту.
 43. Пляцук Леонід Дмитрович – завідувач кафедри прикладної екології.
 44. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки.
 45. Потапов Олександр Олександрович – завідувач кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, професійних хвороб, секцією ортопедії та травматології.
 46. Приступа Людмила Никодимівна – завідувач кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти.
 47. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 48. Романюк Анатолій Миколайович – завідувач кафедри патологічної анатомії.
 49. Савченко Тарас Григорович – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування.
 50. Світайло Ніна Дмитрівна – завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій.
 51. Сергієнко Володимир Миколайович – доцент кафедри фізичного виховання і спорту.
 52. Склабінський Всеволод Іванович – завідувач кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв.
 53. Сміян Олександр Іванович – завідувач кафедри педіатрії.
 54. Сміянов Владислав Анатолійович – завідувач кафедри громадського здоров’я.
 55. Старинський Микола Володимирович – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права.
 56. Суходуб Леонід Федорович – завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії.
 57. Сухонос Віктор Володимирович – професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 58. Сухонос Володимир Вікторович – завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права.
 59. Теліженко Олександр Михайлович – завідувач кафедри управління.
 60. Ткаченко Олена Григорівна – завідувач кафедри журналістики та філології.
 61. Фільченко Дмитро Вікторович – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 62. Чемич Микола Дмитрович – завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією.
 63. Школьник Інна Олександрівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
 64. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації.
 65. Юскаєв Володимир Борисович – доцент кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів, начальник організаційно-методичного управління.

Виборні представники осіб які навчаються (у тому числі за посадами на які обрані):

 1. Антоненко Марина Сергіївна – в.о. студентського декана факультету технічних систем та енергоефективних технологій.
 2. Гончарова Анастасія Василівна – в.о. студентського ректора СумДУ.
 3. Данілова Дар’я Едуардівна – в.о. студентського декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.
 4. Дудко Юлія Сергіївна – в.о. студентського директора медичного інституту.
 5. Зеніков Даниїл Андрійович – в.о. студентського директора навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС».
 6. Кизим Тетяна Валентинівна – в.о. Президента Молодіжної спілки студентів Конотопського інституту.
 7. Ковнер Анна Андріївна – в.о. студентського декана факультету електроніки та інформаційних технологій.
 8. Кругляк Дмитро Сергійович – в.о. заступника студентського ректора з соціальних питань.
 9. Лор Анастасія Костянтинівна - в.о. першого заступника студентського ректора.
 10. Паскарик Лілія Зеновіївна – в.о. голови представницького органу профспілкових організацій студентів університету.
 11. Пономарьова Ганна Сергіївна – в.о. студентського директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького.
 12. Сачко Ольга Олександрівна – в.о. студентського директора Шосткинського інституту.
 13. Сидоренко Анастасія Сергіївна – в.о. студентського директора навчально-наукового інституту права.
 14. Черняк Дарина Станіславівна – в.о. заступника студентського ректора зі спортивно-масової роботи.