Члени Конференції трудового колективу СумДУ

за посадою науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники

1. Антиков Микола Миколайович директор Машинобудівного коледжу
2. Атаман Олександр Васильович зав.кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології
3. Балацький Євген Олегович зав.кафедри управління та фінансово-економічної безпеки
4. Бібик Віталій Володимирович директор Конотопського інституту
5. Біденко Лариса Валентинівна зав.кафедри мовної підготовки іноземних громадян
6. Бойко Володимир Іванович зав.кафедри акушерства та гінекології
7. Большаніна Світлана Борисівна зав.кафедри загальної хімії
8. Бондар Наталія Юріївна в.о. зав. кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Шосткинського інституту
9. Боровик Валентина Олександрівна голова представницького органу профспілкових організацій, доцент кафедри комп’ютерних наук
10. Боронос Володимир Миколайович зав.кафедри фінансів і кредиту
11. Бріжатий Олександр Володимирович проректор з науково-педагогічної роботи
12. Бумейстер Валентина Іванівна зав. кафедри морфології
13. Бурик Іван Петрович зав. кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Конотопського інституту
14. Ванєєв Сергій Михайлович зав.кафедри технічної теплофізики
15. Васильєв Анатолій Васильович ректор
16. Васильєва Тетяна Анатоліївна директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького
17. Винниченко Ігор Олександович зав.кафедри хірургії та онкології
18. Власенко Дмитро Олександрович зав.кафедри економіки і управління Конотопського інституту
19. Гаруст Юрій Віталійович зав. кафедри адміністративного, господарського права та економічної безпеки
20. Гнаповська Людмила Вадимівна зав.кафедри іноземних мов ННІ бізнес-технологій «УАБС»
21. Гричановська Тетяна Михайлівна зав.кафедри електронних приладів і автоматики Конотопського інституту
22. Гусак Олександр Григорович декан факультету ТеСЕТ
23. Довбиш Анатолій Степанович зав.кафедри комп’ютерних наук
24. Дужий Ігор Дмитрович зав. кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії
25. Дядюра Костянтин Олександрович зав.кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів
26. Д'яконова Ірина Іванівна директор навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
27. Завгородня Владислава Миколаївна зав.кафедри міжнародного, європейського та екологічного права
28. Загорулько Андрій Васильович зав.кафедри загальної механіки та динаміки машин
29. Залога Вільям Олександрович зав.кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
30. Зимак Юрій Анатолійович директор департаменту доуніверситетської освіти, доцент кафедри загальної та теоретичної фізики
31. Зуєв Анатолій Миколайович голова профспілкової організації Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
32. Єжова Ольга Олександрівна зав. кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини
33. Ілляшенко Сергій Миколайович зав.кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
34. Капленко Ірина Миколаївна директор бібліотеки
35. Карінцев Іван Борисович зав.кафедри опору матеріалів і машинознавства
36. Карпуша Василь Данилович перший проректор
37. Касьяненко Володимир Олексійович проректор з науково-педагогiчної роботи
38. Кириченко Костянтин Іванович начальник відділу міжнародних зв'язків, асистент кафедри управління
39. Кобякова Ірина Карпівна зав.кафедри германської філології
40. Ковальов Ігор Олександрович зав.кафедри прикладної гідроаеромеханіки
41. Ковальова Тетяна Вікторівна голова профбюро факультету ІФСК
42. Колеснікова Марія Вікторівна голова профбюро навчально-наукового інституту права, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та управління фінансово-економічною безпекою
43. Король Олена Вікторівна проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань
44. Костоглод Олександр Іванович голова профсп. комітету студентів Хім.-техн.коледжу, викладач коледжу
45. Костюченко Надія Миколаївна декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, доцент кафедри економічної теорії
46. Крамар Олексій Петрович голова профспілкового комітету працівників освіти і науки Маш.коледжу, викладач коледжу
47. Кривенко Лариса Володимирівна зав.кафедри теоретичної і прикладної економіки
48. Кузьменко Ольга Віталіївна зав.кафедри економічної кібернетики
49. Куліш Анатолій Миколайович директор навчально-наукового інституту права
50.
Курбатов Денис Ігорович начальник науково-дослідної частини
51. Лахтін Юрій Володимирович зав. кафедри стоматології
52. Лисенко Олександр Володимирович зав. кафедри прикладної математики та моделювання складних систем
53. Литвиненко Галина Іванівна зав.кафедри іноземних мов
54. Лебединський Ігор Леонідович зав. кафедри електроенергетики
55. Лобода Андрій Миколайович директора медичного інституту
56. Лободюк Олена Сергіївна голова профбюро факультету ЕлІТ
57. Лукашов Володимир Костянтинович зав.кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту
58. Любчак Володимир Олександрович
проректор з науково-педагогiчної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення
59. Ляпа Микола Миколайович начальник кафедри військової підготовки
60. Медвідь Олена Миколаївна в.о. декана факультету ІФСК
61. Мелейчук Станіслав Станіславович директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання, доцент кафедри технічної теплофізики
62. Мельник Леонід Григорович зав.кафедри економіки та бізнес-адміністрування
63. Мозговий Іван Павлович зав.кафедри філософії
64. Опанасюк Анатолій Сергійович зав.кафедри електроніки і комп’ютерної техніки
65. Орловський Віктор Феліксович зав. кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології
66. Пахомов Володимир Васильович зав.кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
67. Пилипей Леонід Петрович зав.кафедри фізичного виховання і спорту
68. Петрушенко Юрій Миколайович зав. кафедри міжнародної економіки
69. Пляцук Леонід Дмитрович зав.кафедри прикладної екології
70. Погребняк Олександр Дмитрович зав.кафедри наноелектроніки
71. Потапов Олександр Олександрович зав.кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, професійних хвороб, секцією ортопедії та травматології
72. Приступа Людмила Никодимівна зав.кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти
73. Прожога Ірина Валентинівна завідувач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
74. Проценко Сергій Іванович декан факультету ЕлІТ
75. Проценко Іван Юхимович зав.кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
76. Романюк Анатолій Миколайович зав.кафедри патологічної анатомії
77. Савченко Тарас Григорович зав.кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
78. Салтикова Ганна Василівна голова профбюро навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького
79. Світайло Ніна Дмитрівна зав.кафедри  психології, політології та cоціокультурних технологій
80. Склабінський Всеволод Іванович зав.кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
81. Смірнов Василь Анатолійович голова профбюро факультету ТеСЕТ
82. Сміян Олександр Іванович зав.кафедри педіатрії, голова профбюро медичного інституту
83. Сміянов Владислав Анатолійович зав. кафедри громадського здоров’я
84. Сорока Тетяна Іванівна директор Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
85. Старинський Микола Володимирович зав. кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права
86. Старченко Людмила Володимирівна директор центру професійної та післядипломної освіти, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
87. Суходуб Леонід Федорович зав.кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії
88. Сухонос Володимир Вікторович зав.кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
89. Теліженко Олександр Михайлович зав.кафедри управління
90. Ткаченко Олена Григорівна зав.кафедри журналістики та філології
91. Тугай Наталія Олександрівна директор Шосткинського інституту
92. Фролова Наталія Валеріївна директор Відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей СумДУ»
93. Худолей Георгій Михайлович зав.кафедри системотехніки і інформаційних технологій Шосткинського інституту
94. Циганенко Олена Володимирівна голова профбюро Конотопського інституту
95. Циганюк Дмитро Леонідович голова бюро профспілки працівників навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС», доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
96. Чемич Микола Дмитрович зав.кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією
97. Чорноус Анатолій Миколайович проректор з наукової роботи
98. Шевцова Тетяна Миколаївна голова профспілкової організації Шосткинського інституту
99. Школьник Інна Олександрівна зав.кафедри фінансів, банківської справи та страхування
100. Юскаєв Володимир Борисович начальник організаційно-методичного управління, доцент кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів
101. Школа Вікторія Юріївна т.в.о. зав. кафедри економічної теорії
102. Шуда Ірина Миколаївна зав.кафедри математичного аналізу і методів оптимізації

за посадою інші категорії працівників

103. Барикіна Ніна Іванівна головний бухгалтер
104. Божко Микола Олександрович директор департаменту міжнародної освіти
105. Дунь Марина В’ячеславівна голова профспілкового комітету студентів Маш.коледжу
106. Положій Анатолій Михайлович проректор з адмiнiстративно-господарської роботи
107. Солодовніков Сергій Миколайович голова наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

виборні науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники

108. Акуленко Віталій Лук’янович професор кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
109. Алексенко Ольга Василівна доцент кафедри комп’ютерних наук
110. Алєксеєв Олександр Миколайович професор кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
111. Артюхов Артем Євгенович доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
112. Атаман Юрій Олександрович доцент кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології
113. Бадьор Ірина Василівна викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
114. Банишевський Віктор Васильович доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних наук Шосткинського інституту
115. Баранова Світлана Володимирівна доцент кафедри германської філології
116. Бендерський Михайло Ананійович викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
117. Божкова Вікторія Вікторівна професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
118. Бойко Антон Олександрович заступник директора з міжнародної діяльності навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
119. Бондаренко Герман Андрійович професор кафедри технічної теплофізики
120. Бондаренко Ольга Олександрівна художній керівник студентського клубу
121. Борисенко Олексій Андрійович професор кафедри електроніки і комп’ютерної техніки
122. Боронос Вікторія Георгіївна професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування
123. Буллер Михайло Фридрихович професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту
124. Бунак Світлана Михайлівна майстер виробничого навчання Відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей СумДУ»
125. Валюх Єліна Євгеніївна завідувач відділення Машинобудівного коледжу
126. Васильєв Юрій Костянтинович доцент кафедри громадського здоров’я
127. Васильєва Ольга Анатоліївна начальник навчального відділу ННВК
128. Васькін Роман Анатолійович доцент кафедри прикладної екології
129. Ващенко Світлана Михайлівна доцент кафедри комп’ютерних наук
130. Великодний Дмитро Володимирович доцент кафедри комп’ютерних наук
131. Вербицький Валентин Вікторович старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту, заступник директора зі спортивної роботи навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
132. Верещака Сергій Михайлович професор кафедри опору матеріалів і машинознавства
133. Весперіс Світлана Зієдонисівна доцент кафедри економіки і управління Конотопського інституту
134. Висоцький Ігор Юрійович професор кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії
135. Власенко Валерій Миколайович доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
136. Власенко Олександр Володимирович асистент кафедри комп’ютерних наук
137. Гаврилова Ольга Сергіївна викладач Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
138. Гаврилюк Інна Леонідівна доцент кафедри журналістики та філології
139. Гайдабрус Богдан Володимирович доцент кафедри комп’ютерних наук
140. Гарбузова Вікторія Юріївна професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології
141. Гончаров Олександр Андрійович професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем
142. Гребеник Тетяна Вікторівна директор Політехнічного технікуму Конотопського інституту
143. Гриценко Павло Валерійович асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
144. Деміхова Надія Володимирівна професор кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології
145. Денисов Станіслав Іванович професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
146. Дєдков Андрій Леонідович зав. лабораторії мережевих технологій
147. Динник Оксана Дмитрівна доцент кафедри електронних приладів і автоматики Конотопського інституту
148. Дорда Віталій Олександрович доцент кафедри германської філології
149. Дрозденко Олексій Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук
150. Дудченко Вікторія Юріївна доцент кафедри міжнародної економіки
151. Журба В’ячеслав Олегович доцент кафедри комп’ютерних наук
152. Завгородній Віктор Анатолійович старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян
153. Закусило Роман Васильович доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних наук Шосткинського інституту
154. Золотова Світлана Григорівна старший викладач кафедри іноземних мов
155. Зубань Юрій Олександрович доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки
156. Єгорова Олеся Іванівна доцент кафедри германської філології
157. Іванов Віталій Олександрович доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
158. Івахнюк Тетяна Василівна асистент кафедри громадського здоров’я
159. Іващенко Максим Миколайович старший викладач кафедри електронних приладів і автоматики Конотопського інституту
160. Кіптенко Людмила Іванівна доцент кафедри морфології
161. Кобушко Ігор Миколайович професор кафедри фінансів і кредиту
162. Колесников Геннадій Глібович завідувач відділенням Політехнічного технікуму Конотопського інституту
163 Колісніченко Едуард Васильович доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
164. Кононенко Микола Григорович професор кафедри хірургії та онкології
165. Криворучко Дмитро Володимирович провідний науковий співробітник експер. НД студентського інституту
166. Кузьмін Дмитро Володимирович старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту
167. Купенко Олена Володимирівна доцент кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
168. Лавров Євгеній Анатолійович професор кафедри комп’ютерних наук
169. Лазненко Дмитро Олексійович доцент кафедри прикладної екології
170. Латін Сергій Петрович доцент кафедри військової підготовки
171. Лебідь Євген Олександрович професор кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
172. Леганьков Ігор Вікторович старший викладач  кафедри військової підготовки, заступник директора з військово-патріотичної підготовки навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
173. Лєонов Сергій Вячеславович професор кафедри економічної кібернетики
174. Леус Дарина Володимирівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту
175. Лопаткін Юрій Михайлович професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
176. Люльов Олексій Валентинович доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
177. Люта Ольга Василівна доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
178. Ляпощенко Олександр Олександрович доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
179. Майстренко Наталія Миколаївна директор Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
180. Малащук Григорій Андрійович викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
181. Мануйлович Юрій Миколайович викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
182. Марцинковський Володимир Альбінович професор кафедри загальної механіки та динаміки машин
183. Марченко Анна Вікторівна доцент кафедри комп’ютерних наук
184. Михайловський Яков Емануїлович доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
185. Могильний Віктор Вікторович старший викладач кафедри фінансів і кредиту
186. Москаленко Павло Олександрович асистент кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології
187. Наумов Денис Олександрович майстер виробничого навчання Політехнічного технікуму Конотопського інституту
188. Несвіт Олег Миколайович завідувач відділення Машинобудівного коледжу
189. Нефедченко Василь Федорович доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
190. Новикова Інна Володимирівна старший викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
191. Овечкін Денис Вячеславович доцент кафедри хірургії та онкології
192. Однодворець Лариса Валентинівна професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
193. Олійник Сергій Миколайович викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
194. Осадча Наталія Миколаївна викладач Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
195. Очкасов Володимир Іванович викладач Політехнічного технікуму Конотопського інституту
196. Павленко Іван Володимирович старший викладач кафедри загальної механіки та динаміки машин
197. Панченко Віталій Олександрович асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
198. Пата Павло Сергійович зав. електромеханічним відділенням Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
199. Півень Андрій Григорович зав. лабораторії мультимедійних технологій навчання центру комп’ютерних технологій
200. Пімоненко Тетяна Володимирівна старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування
201. Петренко Валентин Миколайович старший викладач кафедри військової підготовки
202. Петров Сергій Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук
203. Петрушенко Микола Миколайович доцент кафедри управління
204. Плохута Тетяна Миколаївна старший викладач кафедри іноземних мов
205. Погорєлов Максим Володимирович професор кафедри громадського здоров’я
206. Попов Сергій Віталійович професор кафедри педіатрії
207. Початко Тетяна Володимирівна старший викладач кафедри іноземних мов
208. Приходько Ольга Олексіївна доцент кафедри морфології
209. Пригара Ірина Олександрівна старший викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
210. Прімова Людмила Олександрівна доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії
211. Проценко Олександр Миколайович доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних наук Шосткинського інституту
212. Рекуненко Ігор Іванович професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
213. Рибіна Олена Іванівна асистент кафедри фінансів і кредиту
214. Рубан Анатолій Іванович доцент кафедри наноелектроніки
215. Рязанцев В’ячеслав Вікторович заст.директора з навчальної роботи Політехнічного технікуму Конотопського інституту
216. Савченко Євген Миколайович доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин
217. Семененко Тетяна Олексіївна доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
218. Семенов Володимир Миколайович доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
219. Сергієнко Володимир Миколайович доцент кафедри фізичного виховання і спорту
220. Симоновський Віталій Іович професор кафедри загальної механіки та динаміки машин
221. Сипченко Інна Володимирівна доцент кафедри журналістики та філології
222. Ситник Олександр Леонідович доцент кафедри хірургії та онкології
223. Січненко Петро Іванович доцент кафедри педіатрії
224. Сікора Володимир Віталійович доцент кафедри хірургії та онкології
225. Сікора Віталій Зіновійович професор кафедри морфології
226. Скляр Ірина Дмитрівна доцент кафедри фінансів і кредиту
227. Скорба Олег Анатолійович доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
228. Сміян Світлана Анатоліївна доцент кафедри акушерства та гінекології
229. Смоленніков Денис Олегович асистент кафедри управління
230. Солодовник Олександр Вікторович асистент кафедри хірургії та онкології, докторант
231. Сотник Ірина Миколаївна професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування
232. Сотник Микола Іванович доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
233. Сотніков Дмитро Дмитрович асистент кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, професійних хвороб, секцією ортопедії та травматології
234. Стогова Ольга Володимирівна доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
235. Стороженко Віталій Якович професор кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
236. Сухонос Віктор Володимирович професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
237. Тєлєтов Олександр Сергійович професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
238. Ткач Геннадій Федорович професор кафедри морфології
239. Ткач Олена Петрівна старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
240. Трофименко Павло Євгенович професор кафедри військової підготовки
241. Тур Олександр Миколайович старший викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
242. Тютюник Інна Володимирівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту
243. Фільченко Дмитро Вікторович доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем
244. Хоменко Владислав Володимирович зав. лабораторії системного аналізу
245. Хоменко Олексій Віталійович професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем
246. Черв’яков Володимир Дмитрович доцент кафедри комп’ютерних наук
247. Швачко Світлана Олексіївна професор кафедри германської філології
248. Швіндіна Ганна Олександрівна доцент кафедри управління
249. Шевцова Аліна Владленівна доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян
250. Шелест Микола Борисович старший викладач кафедри військової підготовки
251. Щищук Володимир Дмитрович професор кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, професійних хвороб, секцією ортопедії та травматології
252. Шкатула Юрій Васильович професор кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії
253. Шкодкіна Юлія Михайлівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту
254. Шипуліна Юлія Сергіївна доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
255. Ярова Алла Григорівна доцент кафедри журналістики та філології

виборні інші категорії працівників

256. Безносенко Володимир Іванович старший механік автогосподарства
257. Бойко Олена Вячеславівна директор спортивної споруди Манеж
258. Бричко Михайло Якович начальник відділу організації будівництва та ремонтів
259. Вернидуб Оксана Миколаївна начальник відділу по роботі зі студентською молоддю у гуртожитках
260. Гордієнко Наталія Миколаївна начальник відділу позанавчальної роботи
261. Дудко Оксана Миколаївна начальник відділу готельного обслуговування
262. Жмакін Андрій Володимирович начальник відокремленого відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення ЦТОІС
263. Звягінцев Володимир Леонідович головний інженер
264. Клімов Олег Олегович начальник відділу охорони
265. Ковтуненко Надія Петрівна начальник сектору кошторисно-договірних відносин та планування робіт, голова профбюро працівників АГЧ
266. Крупіна Ольга Євгенівна начальник відділу кадрів
267. Кузікова Ольга Миколаївна начальник юридичного відділу
268. Левченко Роман Миколайович директор культурно-мистецького центру
269. Медіна Світлана Володимирівна директор видавництва СумДУ
270. Ніколенко Сергій Петрович директор СОЦ «Універ»
271. Новітченко Тетяна Сергіївна начальник планово-фінансового відділу
272. Пікулицька Олена Вікторівна начальник відділу інформаційно-рекламної діяльності
273. Саєнко Ніна Іванівна маляр 4р. ремонтно-експлуатаційної дільниці
274. Слинько Галина Петрівна комендант головного корпусу
275. Тисячник Ольга Валентинівна начальник відділу соціальної роботи зі студентською молоддю
276. Хацко Костянтин Олександрович провідний фахівець спеціалізованої групи для забезпечення проведення енергетичних обстежень
277. Чеховський Олександр Миколайович начальник комплексу громадського харчування
278. Шкодкіна Олена Юріївна експедитор загального відділу, голова профбюро працівників АУП

особи, які навчаються

  • за посадою
279. Безсмертна Карина Валеріївна в.о. голови представницького органу студентських профспілкових організацій
280. Гончарова Анастасія Василівна студентський ректор університету
281. Дедух Андрій Володимирович студентський директор медичного інституту
282. Дудко Юлія Сергіївна в.о. голови профбюро медичного інституту
283. Кизим Тетяна Валентинівна Президент Молодіжної спілки студентів Конотопського інституту
284. Ковнер Анна Андріївна студентський декан факультету електроніки та інформаційних технологій
285. Костюк Богдана Володимирівна в.о. голови профбюро факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
286. Лубенець Андрій Олександрович в.о. голови профбюро факультету технічних систем та енергоефективних технологій
287. Міськів Олександра Романівна в.о. голови профбюро навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
288. Опришко Владислава Олегівна студентський декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
289. Пуцко Дар’я Володимирівна голова профбюро навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
290. Рак Анастасія Ігорівна голова студентської ради Хіміко-технологічного коледжу
291. Рекунов Євген Михайлович в.о. голови профбюро факультету електроніки та інформаційних технологій
292. Сачко Ольга Олександрівна студентський директор Шосткинського інституту
293. Свириденко Маргарита Вадимівна студентський декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій
294. Сидоренко Анастасія Сергіївна студентський директор навчально-наукового інституту права
295. Сніжко Владислав Володимирович голова профспілкового комітету студентів Конотопського інституту
296. Тимошенко Олена Олександрівна голова профбюро навчально-наукового інституту права
297. Шадріна Марія Анатоліївна студентський директор навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
298. Шафорост Юлія Володимирівна в.о. студентського директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
299. Швець Анна Сергіївна голову студентської ради Машинобудівного коледжу
  • додаткове обрання
300. Антоненко Марина Сергіївна студентка факультету ТеСЕТ
301. Тарасенко Євгенія Андріївна студентка факультету ТеСЕТ
302. Перерва Валентина Іванівна студентка факультету ТеСЕТ
303. Папета Микита Віталійович студент факультету ТеСЕТ
304. Політова Аліна Ігорівна студент факультету ТеСЕТ
305. Бойко Артур Віталійович студент факультету ЕлІТ
306. Приходченко Дар’я В’ячеславівна студент факультету ЕлІТ
307. Музика Ксенія Русланівна студент факультету ЕлІТ
308. Сірик Євгенія Володимирівна студент факультету ЕлІТ
309. Тесля Дмитро Романович студент факультету ЕлІТ
310. Фесенко Аліна Леонідівна студентка факультету ІФСК
311. Ільтяй Аліна Володимирівна студентка факультету ІФСК
312. Білогур Анна Миколаївна студентка факультету ІФСК
313. Есманова Анастасія Вадимівна студентка факультету ІФСК
314. Борщенко Аліна Володимирівна студентка факультету ІФСК
315. Гарбузова Єлізавета Антонівна студентка медичного інституту
316. Паскарик Лілія Зенов’ївна студентка медичного інституту
317. Юрченко Вікторія Сергіївна студентка медичного інституту
318. Дудко Юлія Сергіївна студентка медичного інституту
319. Юсупова Аліна Бахадурівна студентка медичного інституту
320. Зєніков Даниїл Андрійович студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
321. Долгошева Ольга Ігорівна студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
322. Карась Анна Василівна студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
323. Бородавка Валерій Олександрович студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
324. Поліщук Олександр Іванович студентка ННІ бізнес-технологій «УАБС»
325. Голованова Валерія Ігорівна студентка ННІ права
326. Дегтяр Руслана Олександрівна студентка ННІ права
327. Міленіна Євгенія Анатоліївна студентка ННІ права
328. Кухно Марія Федорівна студентка ННІ права
329. Пономаренко Андрій Віталійович студентка ННІ права
330. Водотика Діана Віталіївна студентка ННІ ФЕМ ім. О. Балацького
331. Філюта Даниель Олександрович студентка ННІ ФЕМ ім. О. Балацького
332. Петренко Сніжана Владиславівна студентка ННІ ФЕМ ім. О. Балацького
333. Щербаков Євгеній Сергійович студентка ННІ ФЕМ ім. О. Балацького