Члени Конференції трудового колективу СумДУ

за посадою науково-педагогічні працівники

1. Антиков Микола Миколайович директор Машинобудівного коледжу
2. Атаман Олександр Васильович зав.кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології
3. Байстрюченко Наталія Олегівна голова профбюро навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького
4. Балацький Євген Олегович зав.кафедри управління та фінансово-економічної безпеки
5. Барбара Наталія Вікторівна декан факультету денної форми навчання Конотопського інституту
6. Бібик Віталій Володимирович директор Конотопського інституту
7. Біденко Лариса Валентинівна зав.кафедри мовної підготовки іноземних громадян
8. Бойко Володимир Іванович зав.кафедри акушерства та гінекології
9. Большаніна Світлана Борисівна зав.кафедри загальної хімії
10. Бондар Наталія Юріївна т.в.о. зав. кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Шосткинського інституту
11. Борисенко Олексій Андрійович зав.кафедри електроенергетики
12. Боровик Валентина Олександрівна голова представницького органу профспілкових організацій, доцент кафедри комп’ютерних наук
13. Боронос Володимир Миколайович зав.кафедри фінансів і кредиту
14. Бріжатий Олександр Володимирович проректор з науково-педагогічної роботи
15. Бумейстер Валентина Іванівна зав.кафедри нормальної анатомії людини з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії
16. Бурбика Михайло Михайлович зав.кафедри адміністративного, господарського права та управління фінансово-економічною безпекою
17. Бурик Іван Петрович зав. кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Конотопського інституту
18. Ванєєв Сергій Михайлович зав.кафедри технічної теплофізики
19. Васильєв Анатолій Васильович ректор
20. Васильєва Тетяна Анатоліївна директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького
21. Винниченко Ігор Олександович зав.кафедри хірургії та онкології
22. Власенко Дмитро Олександрович зав.кафедри економіки і управління Конотопського інституту
23. Гнаповська Людмила Вадимівна зав.кафедри іноземних мов ННІ бізнес-технологій «УАБС»
24. Гричановська Тетяна Михайлівна зав.кафедри електронних приладів і автоматики Конотопського інституту
25. Гусак Олександр Григорович декан факультету ТеСЕТ
26. Довбиш Анатолій Степанович зав.кафедри комп’ютерних наук
27. Дужий Ігор Дмитрович зав. кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії
28. Дядюра Костянтин Олександрович зав.кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів
29. Д'яконова Ірина Іванівна директор навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
30. Завгородня Владислава Миколаївна зав.кафедри міжнародного, європейського та екологічного права
31. Загорулько Андрій Васильович зав.кафедри загальної механіки та динаміки машин
32. Залога Вільям Олександрович зав.кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
33. Зимак Юрій Анатолійович директор департаменту доуніверситетської освіти, доцент кафедри загальної та теоретичної фізики
34. Зуєв Анатолій Миколайович голова профспілкової організації Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
35. Єжова Ольга Олександрівна в.о. зав. кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини
36. Ілляшенко Сергій Миколайович зав.кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
37. Капленко Ірина Миколаївна директор бібліотеки
38. Карінцев Іван Борисович зав.кафедри опору матеріалів і машинознавства
39. Карпуша Василь Данилович перший проректор
40. Касьяненко Володимир Олексійович проректор з науково-педагогiчної роботи
41. Кириченко Костянтин Іванович начальник відділу міжнародних зв'язків, асистент кафедри управління
42. Кобякова Ірина Карпівна зав.кафедри германської філології
43. Ковальов Ігор Олександрович зав.кафедри прикладної гідроаеромеханіки
44. Ковальова Тетяна Вікторівна голова профбюро факультету ІФСК
45. Колеснікова Марія Вікторівна голова профбюро навчально-наукового інституту права, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та управління фінансово-економічною безпекою
46. Король Олена Вікторівна проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань
47. Косова Тетяна Миколаївна голова представницького органу профспілкових організацій Маш.коледжу, викладач коледжу
48. Костоглод Олександр Іванович голова профсп. комітету студентів Хім.-техн.коледжу, викладач коледжу
49. Костюченко Надія Миколаївна декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, доцент кафедри економічної теорії
50. Крамар Олексій Петрович голова профспілкового комітету працівників освіти і науки Маш.коледжу, викладач коледжу
51. Кривенко Лариса Володимирівна зав.кафедри теоретичної і прикладної економіки
52. Кузьменко Ольга Віталіївна зав.кафедри економічної кібернетики
53. Куліш Анатолій Миколайович директор навчально-наукового інституту права
54. Курбатов Денис Ігорович
начальник науково-дослідної частини
55. Лисенко Олександр Володимирович зав. кафедри прикладної математики та моделювання складних систем
56. Литвиненко Галина Іванівна
зав.кафедри іноземних мов
57. Леміш Наталія Олександрівна
зав.кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту
58. Лобода Андрій Миколайович в.о. директора медичного інституту
59. Лободюк Олена Сергіївна голова профбюро факультету ЕлІТ
60. Лопаткін Юрій Михайлович зав.кафедри загальної та теоретичної фізики
61. Лукашов Володимир Костянтинович зав.кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту
62. Любчак Володимир Олександрович
проректор з науково-педагогiчної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення
63. Ляпа Микола Миколайович начальник кафедри військової підготовки
64. Медвідь Олена Миколаївна в.о. декана факультету ІФСК
65. Мелейчук Станіслав Станіславович директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання, доцент кафедри технічної теплофізики
66. Мельник Леонід Григорович зав.кафедри економіки та бізнес-адміністрування
67. Мозговий Іван Павлович зав.кафедри філософії
68. Опанасюк Анатолій Сергійович зав.кафедри електроніки і комп’ютерної техніки
69. Орловський Віктор Феліксович зав.кафедри сімейної та соціальної медицини
70. Пахомов Володимир Васильович зав.кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
71. Пилипей Леонід Петрович зав.кафедри фізичного виховання і спорту
72. Петрушенко Юрій Миколайович зав. кафедри міжнародної економіки
73. Пляцук Леонід Дмитрович зав.кафедри прикладної екології
74. Погорєлов Максим Володимирович зав.кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології
75. Погребняк Олександр Дмитрович зав.кафедри наноелектроніки
76. Потапов Олександр Олександрович зав.кафедри нейрохірургії та неврології
77. Приступа Людмила Никодимівна зав.кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти
78. Прожога Ірина Валентинівна завідувач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
79. Прокопенко Ольга Володимирівна зав.кафедри економічної теорії
80. Проценко Олександр Миколайович декан факультету денної форми навчання Шосткинського інституту
81. Проценко Сергій Іванович декан факультету ЕлІТ
82. Проценко Іван Юхимович
зав.кафедри прикладної фізики
83. Романюк Анатолій Миколайович
зав.кафедри патологічної анатомії
84. Савченко Тарас Григорович
зав.кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
85. Світайло Ніна Дмитрівна
зав.кафедри  психології, політології та cоціокультурних технологій
86. Склабінський Всеволод Іванович
зав.кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
87. Смірнов Василь Анатолійович
голова профбюро факультету ТеСЕТ
88. Сміян Олександр Іванович зав.кафедри педіатрії післядипломної освіти, голова профбюро медичного інституту
89. Сорока Тетяна Іванівна
директор Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
90. Старченко Людмила Володимирівна директор центру професійної та післядипломної освіти, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
91. Суходуб Леонід Федорович зав.кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії
92. Сухонос Володимир Вікторович зав.кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
93. Теліженко Олександр Михайлович зав.кафедри управління
94. Ткаченко Олена Григорівна зав.кафедри журналістики та філології
95. Тугай Наталія Олександрівна голова профбюро Шосткинського інституту, зав.кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Шосткинського інституту
96. Фролова Наталія Валеріївна директор Відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей СумДУ»
97. Худолей Георгій Михайлович зав.кафедри системотехніки і інформаційних технологій Шосткинського інституту
98. Циганенко Олена Володимирівна голова профбюро Конотопського інституту
99. Циганюк Дмитро Леонідович голова бюро профспілки працівників навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС», доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
100. Чемич Микола Дмитрович зав.кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією
101. Чернадчук Віктор Дмитрович зав.кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права
102. Чорноус Анатолій Миколайович проректор з наукової роботи
103. Шищук Володимир Дмитрович зав.кафедри ортопедії та травматології
104. Школьник Інна Олександрівна зав.кафедри фінансів, банківської справи та страхування
105. Юскаєв Володимир Борисович начальник організаційно-методичного управління, доцент кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів
106. Шуда Ірина Миколаївна в.о.зав.кафедри математичного аналізу і методівоптимізації

за посадою інші категорії працівників

107. Барикіна Ніна Іванівна головний бухгалтер
108. Божко Микола Олександрович директор департаменту міжнародної освіти
109. Гончарова Людмила Іванівна голова профспілкової організації УАБС
110. Горбатенко Дмитро Сергійович голова наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
111. Дунь Марина В’ячеславівна голова профспілкового комітету студентів Маш.коледжу
112. Положій Анатолій Михайлович проректор з адмiнiстративно-господарської роботи

виборні науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники

113. Алексенко Ольга Василівна доцент кафедри комп’ютерних наук
114. Алєксеєв Олександр Миколайович професор кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
115. Андрусенко Олександр Олександрович викладач кафедри системотехніки і інформаційних технологій Шосткинського інституту
116. Артюхов Артем Євгенович
доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
117. Атаман Юрій Олександрович
доцент кафедри сімейної та соціальної медицини
118. Бадьор Ірина Василівна
викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
119. Баранова Світлана Володимирівна
доцент кафедри германської філології
120. Бендерський Михайло Ананійович викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
121. Божкова Вікторія Вікторівна
професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
122. Бойко Антон Олександрович заступник директора з міжнародної діяльності навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
123. Бондаренко Герман Андрійович професор кафедри технічної теплофізики
124. Бондаренко Ольга Олександрівна художній керівник студентського клубу
125. Боронос Вікторія Георгіївна професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування
126. Буллер Михайло Фридрихович професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту
127. Бунак Світлана Михайлівна майстер виробничого навчання Відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей СумДУ»
128. Валюх Єліна Євгеніївна завідувач відділення Машинобудівного коледжу
129. Васильєв Юрій Костянтинович асистент кафедри сімейної та соціальної медицини
130. Васильєва Ольга Анатоліївна начальник навчального відділу ННВК
131. Васькін Роман Анатолійович доцент кафедри прикладної екології
132. Ващенко Світлана Михайлівна доцент кафедри комп’ютерних наук
133. Великодний Дмитро Володимирович доцент кафедри комп’ютерних наук
134. Вербицький Валентин Вікторович старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту, заступник директора зі спортивної роботи навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
135. Верещака Сергій Михайлович професор кафедри опору матеріалів і машинознавства
136. Весперіс Світлана Зієдонисівна доцент кафедри економіки і управління Конотопського інституту
137. Висоцький Ігор Юрійович професор кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії
138. Власенко Валерій Миколайович доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
139. Власенко Олександр Володимирович асистент кафедри комп’ютерних наук
140. Гаврилова Ольга Сергіївна викладач Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
141. Гаврилюк Інна Леонідівна доцент кафедри журналістики та філології
142. Гайдабрус Богдан Володимирович доцент кафедри комп’ютерних наук
143. Гарбузова Вікторія Юріївна професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології
144. Гончаров Олександр Андрійович професор кафедри моделювання складних систем
145. Гребеник Тетяна Вікторівна директор Політехнічного технікуму Конотопського інституту
146. Гриценко Павло Валерійович асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
147. Деміхова Надія Володимирівна професор кафедри сімейної та соціальної медицини
148. Денисов Станіслав Іванович професор кафедри загальної та теоретичної фізики
149. Дєдков Андрій Леонідович зав. лабораторії мережевих технологій
150. Динник Оксана Дмитрівна доцент кафедри електронних приладів і автоматики Конотопського інституту
151. Дорда Віталій Олександрович доцент кафедри германської філології
152. Дрозденко Олексій Олександрович доцент кафедри наноелектроніки
153. Дудченко Вікторія Юріївна доцент кафедри міжнародної економіки
154. Журба В’ячеслав Олегович доцент кафедри комп’ютерних наук
155. Завгородній Віктор Анатолійович старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян
156. Золотова Світлана Григорівна старший викладач кафедри іноземних мов
157. Зубань Юрій Олександрович доцент кафедри  електроніки та комп’ютерної техніки
158. Євтухов Віталій Геннадійович доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
159. Єгорова Олеся Іванівна доцент кафедри германської філології
160. Іванов Віталій Олександрович доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
161. Івахнюк Тетяна Василівна асистент кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології
162. Іващенко Максим Миколайович старший викладач кафедри електронних приладів і автоматики Конотопського інституту
163 Кіптенко Людмила Іванівна доцент кафедри нормальної анатомії людини
164. Кобушко Ігор Миколайович професор кафедри фінансів і кредиту
165. Колесников Геннадій Глібович завідувач відділенням Політехнічного технікуму Конотопського інституту
166. Колісніченко Едуард Васильович доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
167. Кононенко Микола Григорович професор кафедри хірургії та онкології
168. Котенко Олександр Іванович доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
169. Криворучко Дмитро Володимирович провідний науковий співробітник кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
170. Круглова Наталія Олександрівна завідувач навчальними лабораторіями кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Шосткинського інституту
171. Кузьмін Дмитро Володимирович старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту
172. Купенко Олена Володимирівна доцент кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
173. Лавров Євгеній Анатолійович професор кафедри комп’ютерних наук
174. Лазненко Дмитро Олексійович доцент кафедри прикладної екології
175. Латін Сергій Петрович доцент кафедри військової підготовки
176. Лахтін Юрій Володимирович професор кафедри сімейної та соціальної медицини
177. Лебідь Євген Олександрович професор кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
178. Лебединський Ігор Леонідович доцент кафедри електроенергетики
179. Леганьков Ігор Вікторович старший викладач  кафедри військової  підготовки, заступник директора з військово-патріотичної підготовки навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
180. Лєонов Сергій Вячеславович професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
181. Леус Дарина Володимирівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту
182. Лисиця Віра Іванівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту
183. Люльов Олексій Валентинович доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
184. Люта Ольга Василівна доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
185. Ляпощенко Олександр Олександрович доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
186. Майстренко Наталія Миколаївна директор Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
187. Малащук Григорій Андрійович викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
188. Марцинковський Володимир Альбінович професор кафедри загальної механіки та динаміки машин
189. Марченко Анна Вікторівна доцент кафедри комп’ютерних наук
190. Михайловський Яков Емануїлович доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
191. Могильний Віктор Вікторович старший викладач кафедри фінансів і кредиту
192. Москаленко Павло Олександрович асистент кафедри сімейної та соціальної медицини
193. Наумов Денис Олександрович майстер виробничого навчання Політехнічного технікуму Конотопського інституту
194. Несвіт Олег Миколайович завідувач відділення Машинобудівного коледжу
195. Нефедченко Василь Федорович доцент кафедри загальної та теоретичної фізики
196. Новикова Інна Володимирівна старший викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
197. Овечкін Денис Вячеславович доцент кафедри хірургії та онкології
198. Однодворець Лариса Валентинівна професор кафедри прикладної фізики
199. Олійник Сергій Миколайович викладач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту
200. Онда Віта Іванівна викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту
201. Очкасов Володимир Іванович викладач Політехнічного технікуму Конотопського інституту
202. Павленко Іван Володимирович старший викладач кафедри загальної механіки та динаміки машин
203. Панченко Віталій Олександрович асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
204. Пата Павло Сергійович зав. електромеханічним відділенням Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
205. Півень Андрій Григорович зав. лабораторії мультимедійних технологій навчання центру комп’ютерних технологій
206. Пімоненко Тетяна Володимирівна старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування
207. Петренко Валентин Миколайович старший викладач кафедри військової підготовки

208.

Петров Сергій Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук
209. Петрушенко Микола Миколайович доцент кафедри управління
210. Плохута Тетяна Миколаївна старший викладач кафедри іноземних мов
211. Полончук Віра Олексіївна старший викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
212. Попов Сергій Віталійович професор кафедри педіатрії післядипломної освіти
213. Початко Тетяна Володимирівна старший викладач кафедри іноземних мов
214. Приходько Ольга Олексіївна доцент кафедри нормальної анатомії людини з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії
215. Пригара Ірина Олександрівна старший викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
216. Прімова Людмила Олександрівна доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії
217. Рекуненко Ігор Іванович професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
218. Рибіна Олена Іванівна асистент кафедри фінансів і кредиту
219. Рубан Анатолій Іванович доцент кафедри наноелектроніки
220. Рязанцев В’ячеслав Вікторович заст.директора з навчальної роботи Політехнічного технікуму Конотопського інституту
221. Савченко Євген Миколайович доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин
222. Семененко Тетяна Олексіївна доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
223. Семенов Володимир Миколайович доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
224. Сергієнко Володимир Миколайович доцент кафедри фізичного виховання і спорту
225. Серяков Анатолій Григорович викладач кафедри системотехніки і інформаційних технологій Шосткинського інституту
226. Симоновський Віталій Іович професор кафедри загальної механіки та динаміки машин
227. Сипченко Інна Володимирівна доцент кафедри журналістики та філології
228. Ситник Олександр Леонідович доцент кафедри хірургії та онкології
229. Січненко Петро Іванович доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти
230. Сікора Володимир Віталійович доцент кафедри хірургії та онкології
231. Сікора Віталій Зіновійович професор кафедри нормальної анатомії людини з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії
232. Скляр Ірина Дмитрівна доцент кафедри фінансів і кредиту
233. Скорба Олег Анатолійович доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
234. Сміян Світлана Анатоліївна доцент кафедри акушерства та гінекології
235. Смоленніков Денис Олегович асистент кафедри управління
236. Солодовник Олександр Вікторович асистент кафедри хірургії та онкології
237. Сотник Ірина Миколаївна професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування
238. Сотник Микола Іванович доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
239. Сотніков Дмитро Дмитрович доцент кафедри нейрохірургії та неврології
240. Стогова Ольга Володимирівна доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
241. Стороженко Віталій Якович професор кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
242. Сухонос Віктор Володимирович професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
243. Тарасова Ірина Віталіївна професор кафедри педіатрії
244. Тєлєтов Олександр Сергійович професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
245. Ткач Геннадій Федорович професор кафедри нормальної анатомії людини з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії
246. Ткач Олена Петрівна старший викладач  кафедри прикладної фізики
247. Ткаченко Анатолій Олександрович доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
248. Трофименко Павло Євгенович професор кафедри військової підготовки
249. Тур Олександр Миколайович старший викладач кафедри економіки та управління Шосткинського інституту
250. Тютюник Інна Володимирівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту
251. Фільченко Дмитро Вікторович доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем
252. Хоменко Владислав Володимирович зав. лабораторії системного аналізу
253. Хоменко Олексій Віталійович професор кафедри моделювання складних систем
254. Царенко Анатолій Григорович завідувач навчально-виробничої практики Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту
255. Черв’яков Володимир Дмитрович доцент кафедри комп’ютерних наук
256. Швачко Світлана Олексіївна професор кафедри германської філології
257. Швіндіна Ганна Олександрівна доцент кафедри управління
258. Шевцова Аліна Владленівна доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян
259. Шевцова Тетяна Миколаївна викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту
260. Шелест Микола Борисович старший викладач кафедри військової підготовки
261. Шкатула Юрій Васильович професор кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії
262. Шкодкіна Юлія Михайлівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту
263. Школа Вікторія Юріївна доцент кафедри економічної теорії
264. Шипуліна Юлія Сергіївна доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
265. Ярова Алла Григорівна доцент кафедри журналістики та філології, заступник директора з виховної роботи та гуртожитків навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»

виборні інші категорії працівників

266. Безносенко Володимир Іванович старший механік автогосподарства
267. Бойко Олена Вячеславівна директор спортивної споруди Манеж
268. Бричко Михайло Якович
начальник відділу організації будівництва та ремонтів
269. Вернидуб Оксана Миколаївна начальник відділу по роботі зі студентською молоддю у гуртожитках
270. Гордієнко Наталія Миколаївна начальник відділу позанавчальної роботи
271. Дудко Оксана Миколаївна начальник відділу готельного обслуговування
272. Жмакін Андрій Володимирович начальник відокремленого відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення ЦТОІС
273. Звягінцев Володимир Леонідович головний інженер
274. Клімов Олег Олегович начальник відділу охорони
275. Ковбасюк Маїна Григорівна начальник відділу договірних відносин
276. Ковтуненко Надія Петрівна начальник сектору кошторисно-договірних відносин та планування робіт, голова профбюро працівників АГЧ
277. Крупіна Ольга Євгенівна начальник відділу кадрів
278. Кузікова Ольга Миколаївна начальник юридичного відділу
279. Левченко Роман Миколайович директор культурно-мистецького центру
280. Медіна Світлана Володимирівна директор видавництва СумДУ
281. Ніколенко Сергій Петрович директор СОЦ «Універ»
282. Новітченко Тетяна Сергіївна начальник планово-фінансового відділу
283. Пікулицька Олена Вікторівна начальник відділу інформаційно-рекламної діяльності
284. Саєнко Ніна Іванівна маляр 4р. ремонтно-експлуатаційної дільниці
285. Слинько Галина Петрівна комендант головного корпусу
286. Тисячник Ольга Валентинівна начальник відділу соціальної роботи зі студентською молоддю
287. Токарєв Юрій Борисович директор спортивного клубу
288. Хацко Костянтин Олександрович провідний фахівець спеціалізованої групи для забезпечення проведення енергетичних обстежень
289. Чеховський Олександр Миколайович начальник комплексу громадського харчування
290. Шкодкіна Олена Юріївна експедитор загального відділу, голова профбюро працівників АУП

особи, які навчаються

  • за посадою
291. Безсмертна Карина Валеріївна в.о. голови представницького органу студентських профспілкових організацій
292. Вернидуб Євгенія Ігорівна студентський декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
293. Геращенко Дар’я Миколаївна студентський декан факультету електроніки та інформаційних технологій
294. Гончарова Анастасія Василівна студентський декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій
295. Дуженко Анатолій Петрович студентський директор медичного інституту
296. Жукова Тетяна Валентинівна Президент Молодіжної спілки студентів Конотопського інституту
297. Зимогляд Ірина Ігорівна студентський директор навчально-наукового інституту права
298. Пуцко Дар’я Володимирівна в.о. голови профспілкового бюро студентів навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
299. Колесніченко Дар’я Сергіївна студентський ректор
300. Коренева Анна Сергіївна в.о. голови профбюро студентів факультету електроніки та інформаційних технологій
301. Максимовська Катерина Олегівна голова студентського самоврядування Хіміко-технологічного коледжу
302. Наумов Даниїл Леонідович студентський директор навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
303. Матвієнко Данил Сергійович в.о. голови профбюро студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій
304. Парфило Катерина Сергіївна голова профбюро студентів медичного інституту
305. Сергієнко Альона Миколаївна студентський директор навчально-наукового Інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
306. Сердюк Іван Вікторович студентський директор Шосткинського інституту
307. Скляр Владислава Володимирівна голова бюро профспілки студентів навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
308. Сніжко Владислав Володимирович голова профспілкового комітету студентів Конотопського інституту
309. Фавстіна Марина Володимирівна в.о. голови профбюро студентів навчально-наукового інституту права
310. Челікіді-Сініченко Анжеліка Сергіївна голова студентської ради Машинобудівного коледжу
311. Ковтун Вікторія Олександрівна голова профбюро студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
  • виборні
312. Оприско Тарас Богданович студент факультету технічних систем та енергоефективних технологій
313. Глухов Віталій Євгенович студент факультету технічних систем та енергоефективних технологій
314. Костенко Владислав Володимирович
студент факультету технічних систем та енергоефективних технологій
315. Політова Аліна Ігорівна
студентка факультету технічних систем та енергоефективних технологій
316. Шибченко Сергій Миколайович студент факультету технічних систем та енергоефективних технологій
317. Зуєнко Богдан Миколайович студент медичного інституту
318. Гарбузова Єлізавета Антонівна
студентка медичного інституту
319. Дедух Андрій Володимирович
студент медичного інституту
320. Масалітін Ігор Миколайович
студент медичного інституту
321. Стороженко Аліна Вікторівна
студентка медичного інституту
322. Михальов Владислав Володимирович
студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
323. Колесніков Анатолій Миколайович студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
324. Кухаренко Марія Сергіївна студентка ННІ бізнес-технологій «УАБС»
325. Підопригора Єгор Олегович
студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
326. Поліщук Олександр Іванович
студент ННІ бізнес-технологій «УАБС»
327. Бєлік Артем Ігоревич студент факультету електроніки та інформаційних технологій
328. Біловол Катерина Олегівна студентка факультету електроніки та інформаційних технологій
329. Ковнер Анна Андріївна студентка факультету електроніки та інформаційних технологій
330. Михальова Катерина Юріївна студентка факультету електроніки та інформаційних технологій
331. Приходченко Дар’я В’ячеславівна студентка факультету електроніки та інформаційних технологій
332. Літвінова Дар’я Володимирівна студентка факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
333. Борщенко Аліна Володимирівна
студентка факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
334. Іващева Катерина Володимирівна студентка факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
335. Лєдєньова Владлена Володимирівна студентка факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
336. Прохода Артем Валентинович студент факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
337. Солоніна Денис Валерійович студент ННІ права
338. Дегтяр Руслана Олександрівна
студентка ННІ права
339. Дробоног Олександр Миколайович студент ННІ права
340. Леонтенко Яна Анатоліївна студентка ННІ права
341. Якименко Аліна Юріївна
студентка ННІ права
342. Бодаренко Станіслав Вікторович студент ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
343. Козлова Діана Дмитрівна студентка ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
344. Римарь Юрій Володимирович студент ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
345. Шафорост Юлія Володимирівна студентка ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького