Склад ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

 1. Карпуша В.Д., перший проректор (голова Ради з якості);
 2. Любчак В.О., проректор з науково - педагогічної роботи (заступник голови Ради з якості);
 3. Люта О.В., керівник бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (вчений секретар Ради з якості);
 4. Бріжатий О.В., проректор з науково-педагогічної роботи;
 5. Лобода А.М., в.о. директора медичного інституту;
 6. Бібік В.В., директор Конотопського інституту;
 7. Тугай Н. О., директор Шосткинського інституту;
 8. Гусак О.Г., декан факультету ТеСЕТ;
 9. Проценко С.І., декан факультету ЕЛІТ;
 10. Васильєва Т.А., директор ННІ ФЕМ імені О. Балацького;
 11. Д’яконова І.І., директор ННІ БТ «УАБС»
 12. Медвідь О.М., декан факультету ІФСК;
 13. Куліш А.М., директор навчально-наукового інституту права;
 14. Костюченко Н.М., в.о. декана факультету підвищення кваліфікації викладачів;
 15. Голубнича В. М., заст. директора  з навчальної  роботи медичного інституту;
 16. Прімова Л.О., заст. директора з навчально-методичної роботи медичного інституту;
 17. Мелеховець  О.К., заст. декана факультету післядипломної медичної освіти;
 18. Проценко О.М., заст. директора з науково-педагогічної роботи Шосткинського інституту;
 19. Савченко Є.М., заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ТеСЕТ;
 20. Колісніченко Е.В., заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ТеСЕТ;
 21. Ткач О.П., заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ЕЛІТ;
 22. Гайдабрус Б.В., заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ЕЛІТ;
 23. Люльов О.В., заст. директора з навчально-організаційної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
 24. Котенко Н.В., заст. директора з методичної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
 25. Дудченко В.Ю., заст. директора ННІ БТ «УАБС» з навчальної роботи;
 26. Крухмаль О.В., заст. директора ННІ БТ «УАБС» з методичної роботи;
 27. Сипченко І.В., заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ІФСК;
 28. Баранова С.В., заст. декана з методичної роботи факультету ІФСК;
 29. Семенов В.М. , заст. директора  навчально-наукового інституту права з навчально-організаційної роботи;
 30. Стогова О.В., заст. директора навчально-наукового інституту права з методичної роботи;
 31. Скорба О.А., заст. директора з навчально-методичної роботи ЦЗДВН; заст. директора ЦЗДВН по заочній формі навчання;
 32. Гриненко В.В., заст. директора ЦЗДВН по роботі з позабазовими структурними підрозділами;
 33. Антиков М.М., директор машинобудівного коледжу СумДУ;
 34. Мелейчук С.С., директор Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання;
 35. Старченко Л.В., директор Центру професійної та післядипломної освіти;
 36. Капленко І. М., директор бібліотечно-інформаційного центру;
 37. Зубань Ю.О., директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання;
 38. Хоменко В.В., начальник Центру інформаційних систем
 39. Пахненко О.М., керівник групи організації міжнародного академічного співробітництва;
 40. Шкодкіна Ю.М., керівник групи  із сприяння академічної доброчесності;
 41. Світайло Н.Д., керівник координаційного центру гуманітарної політики, науковий керівник лабораторії моніторингу якості освітньої діяльності;
 42. Циганюк Д.Л., начальник відділу докторантури та аспірантури;
 43. Кириченко К.І., начальник відділу міжнародного співробітництва;
 44. Лук`янихін В.О., начальник навчального відділу з практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів;
 45. Криклій О.А., заступник начальника навчально-методичного відділу;
 46. Рубан А.І., начальник навчально-організаційного відділу по роботі в позабазових структурних підрозділах;
 47. Руденко О.Б., начальник навчального відділу;
 48. Юскаєв В.Б., начальник організаційно-методичного управління;
 49. Горбатенко Д.С., голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
 50. Гончарова А.В. - студентський ректор СумДУ;
 51. Літвінова Д.В. - перший студентський проректор;
 52. Чаусовський В.А. - студентський проректор з навчальної роботи;
 53. Шадріна М.А. - студентський директор ННІ БТ «УАБС»;
 54. Сидоренко А.С. - студентський директор ННІ Права;
 55. Шибченко С.М. - студентський декан факультету ТеСЕТ;
 56. Дєдух А.В. - студентський директор МІ;
 57. Опришко В.О. - студентський декан факультету ІФСК;
 58. Пономарьова Г.С. - студентський директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького ;
 59. Ковнер А.А. - студентський декан факультету ЕлІТ;
 60. Горобець Т.С., провідний фахівець навчально-методичного відділу змісту освіти та моніторингу навчального процесу (технічний секретар Ради з якості)