Склад ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

1 Карпуша В.Д. перший проректор (голова Ради з якості);
2 Любчак В.О. проректор з науково-педагогічної роботи
(заступник голови Ради з якості);
3 Люта О.В. керівник бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (вчений секретар Ради з якості);
4 Антиков М.М. директор машинобудівного коледжу СумДУ;
5 Баранова С.В. заст. декана з методичної роботи факультету ІФСК;
6 Бібик В.В. директор Конотопського інституту;
7 Бріжатий О.В. проректор з науково-педагогічної роботи;
8 Васильєва Т.А. директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
9 Гайдабрус Б.В. заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ЕлІТ;
10 Голубнича В.М. заст. директора з навчальної роботи МІ;
11 Гончарова А.В. студентський ректор СумДУ;
12 Гриненко В.В. заст. директора ЦЗДВН по роботі з позабазовими структурними підрозділами;
13 Гусак О.Г. декан факультету ТеСЕТ;
14 Дєдух А.В. студентський директор МІ;
15 Дудченко В.Ю. заст. директора ННІ БТ «УАБС» з навчальної роботи;
16 Д’яконова І.І. директор ННІ БТ «УАБС»;
17 Зубань Ю.О. директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання;
18 Кириченко К.І. начальник відділу міжнародних зв’язків;
19 Ковнер А.А. студентський декан факультету ЕлІТ;
20 Колісніченко Е.В. заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ТеСЕТ;
21 Костюченко Н.М. в.о. декана факультету підвищення кваліфікації викладачів;
22 Котенко Н.В. заст. директора з методичної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
23 Криклій О.А. заст. начальника навчально-методичного відділу;
24 Крухмаль О.В. заст. директора ННІ БТ «УАБС» з методичної роботи;
25 Куліш А.М. директор ННІ права;
26 Літвінова Д.В. перший студентський проректор;
27 Лобода А.М. в.о. директора МІ;
28 Лук`янихін В.О. начальник навчального відділу з практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів;
29 Люльов О.В. заст. директора з навчально-організаційної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
30 Маринич Т.О. директор бібліотечно-інформаційного центру;
31 Медвідь О.М. декан факультету ІФСК;
32 Мелейчук С.С. директор Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання;
33 Мелеховець О.К. заст. декана факультету післядипломної медичної освіти;
34 Опришко В.О. студентський декан факультету ІФСК;
35 Пахненко О.М. керівник групи організації міжнародного академічного співробітництва;
36 Пономарьова Г.С. студентський директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
37 Прімова Л.О. заст. директора з навчально-методичної роботи МІ;
38 Проценко О.М. заст. директора з науково-педагогічної роботи Шосткинського інституту;
39 Проценко С.І. декан факультету ЕлІТ;
40 Рибіна О.І. заст. керівника бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (технічний секретар Ради з якості);
41 Рубан А.І. начальник навчально-організаційного відділу по роботі в позабазових структурних підрозділах;
42 Руденко О.Б. начальник навчального відділу;
43 Савченко Є.М. заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ТеСЕТ;
44 Світайло Н.Д. керівник координаційного центру гуманітарної політики, науковий керівник лабораторії моніторингу якості освітньої діяльності;
45 Семенов В.М. заст. директора ННІ права з навчально-організаційної роботи;
46 Сидоренко А.С. студентський директор ННІ права;
47 Сипченко І.В. заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ІФСК;
48 Скорба О.А. заст. директора з навчально-методичної роботи ЦЗДВН; заст. директора ЦЗДВН по заочній формі навчання;
49 Солодовніков С.М. голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
50 Старченко Л.В. директор Центру професійної та післядипломної освіти;
51 Стогова О.В. заст. директора ННІ права з методичної роботи;
52 Ткач О.П. заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ЕлІТ;
53 Тугай Н.О. директор Шосткинського інституту;
54 Хоменко В.В. начальник Центру інформаційних систем;
55 Циганюк Д.Л. начальник відділу докторантури та аспірантури;
56 Чаусовський В.А. студентський проректор з навчальної роботи;
57 Шадріна М.А. студентський директор ННІ БТ «УАБС»;
58 Шибченко С.М. студентський декан факультету ТеСЕТ;
59 Шкодкіна Ю.М. керівник групи із сприяння академічної доброчесності;
60 Юскаєв В.Б. начальник організаційно-методичного управління.