Статті

Група супроводження системи електронного документообігу та контролю

Забезпечення виконання завдань в частині:

  • супроводу інформаційно-аналітичної підсистеми «Організаційна структура університету», а саме: внесення змін у разі створення, реорганізації, ліквідації, перейменування структурних підрозділів університету та даних про керівний склад структурних підрозділів університету, електронних та поштових адрес тощо;
  • наповнення основної нормативної бази системи управління якістю внутрішньоуніверситетської діяльності, інформаційних сервісів «Шаблони документів СумДУ», «Форми документів»,  Реєстру типових посадових (робочих) інструкцій з метою поліпшення інформаційного забезпечення роботи підрозділів університету;
  • наповнення web-системи СумДУ в частині: структури університету, графіку роботи університету та часів прийому громадян керівництвом, контактної інформації, назв посад, підрозділів, місць розташування, географічних координат в google maps тощо;
  • здійснення моніторингу сайту (нормативної бази) Міністерства освіти і науки України в частині, що стосується діяльності університету;
  • здійснення реєстрації вхідної кореспонденції та доведення її до виконавців після підпису керівництвом університету;
  • здійснення реєстрації запитів на публічну інформацію та підготовка щорічних звітів щодо задоволення запитів для оприлюднення на сайті університету;
  • здійснення  приймання, реєстрації звернень, пропозицій, скарг громадян;
  • здійснення контролю за термінами виконання усіх документів, як вхідних, так і внутрішніх.

Співробітники групи:

Шульга Юлія Володимирівна з покладанням обов’язків керівника групи
Обзор Дар’я Юріївна

Контактна інформація:

40007, м.Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Головний корпус, каб. Г-309
Тел./факс 33-40-58, 672 (внутрішній)