Статті

Група документно-інформаційного забезпечення

Здійснення реєстрації внутрішньої кореспонденції в університеті з послідуючим доведенням її до виконавців після підпису керівництвом університету, вихідних листів, приймання документів на підпис та контроль за належним змістовим наповненням, якістю підготовки та оформлення документів, підготовлених структурними підрозділами університету.

Співробітники групи:

Фахівець І кат. - Якіменко Тетяна Іванівна з покладанням обов’язків керівника групи
Фахівець І кат. - Постоєнко Вікторія Іванівна
Провідний фахівець - Виноградська Наталія Анатоліївна

Контактна інформація:

40007, м.Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Головний корпус, каб. Г-308
тел. (0542) 33-40-58, 672 (внутрішній)