Шосткинський інститут СумДУ

  1. Ліцензія Шосткинського інституту СумДУ:
  2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 02.10.2017

Підготовка бакалаврів (Перелік-2006), спеціалістів (Перелік-2010)

Шифр та найменування галузі знань Код та напрям (підготовка бакалаврів),
код та назва спеціальності (підготовка спеціалістів, магістрів)
Рівень Рішення Акредитаціоної комісії України*
підготовки акредитації
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 2 2
7.03050401 Економіка підприємства 3 3
6.030508 Фінанси і кредит 2 2
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 2 2
0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія 2 2
7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 3 3
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 2 2
7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 3 3
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 2 2
7/8.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук 3, 4* 3 АК №118 від 24.07.2015
6.051302 Хімічна інженерія 2* --- АК №117 від 30.06.2015
ПРИМІТКА: * - підстава (до отримання нової ліцензії або сертифікату про акредитацію) - рішення Акредитаційної комісії України (АК)