Політехнічний технікум КІ СумДУ

  1. Ліцензія Політехнічного технікуму КІ СумДУ:
  2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 31.07.2017

Підготовка молодших спеціалістиів (Перелік-2007)

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Рівень
підготовки акредитації
0306 Менеджмент і адміністрування 5.03060101 Організація виробництва 1 1
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж 1 1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 1 1
0508 Електроніка 5.05080202 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 1 1
0601 Будівництво та архітектура 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 1 1
5.06010108 Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 1 1
5.06010109 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів 1 1
0801 Геодезія и землеустрій 5.08010102 Землевпорядкування 1 -