Машинобудівний коледж СумДУ

  1. Ліцензія Машинобудівного коледжу СумДУ:
  2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 03.07.2017
  3. Атестований Мiнiстерством освiти i науки України (свiдоцтво про атестацiю ФД-П №193200 вiд 12.01.2001).

Підготовка молодших спеціалістів (Перелік-2007)

Код та напрям підготовки Код та назва спеціальності Рівень
підготовки акредитації
0303 Журналістика та інформація 5.03030301 Видавнича справа та редагування 1 1
0305 Економіка та підприємництво 5.03050401 Економіка підприємства 1 1
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів 1 1
0504 Металургія та матеріалознавство 5.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів 1 1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 1 1
5.05050311 Хімічне і нафтове машинобудування 1 1
0515 Видавничо-поліграфічна справа 5.05150101 Друкарське виробництво 1 1