Конотопський інститут СумДУ

  1. Ліцензія Конотопського інституту СумДУ:
  2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 24.05.2017

Підготовка бакалаврів (Перелік-2006), спеціалістів (Перелік-2010)

Шифр та найменування галузі знань Код та напрям (підготовка бакалаврів),
код та назва спеціальності (підготовка спеціалістів)
Рівень Рішення Акредитаціоної комісії України*
підготовки акредитації
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 2 2
7.03050401 Економіка підприємства 3 3
6.030508 Фінанси і кредит 2 2
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 2 2
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування 3 3
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 2 2
0508 Електроніка 6.050802 Електронні присторої та системи 2 2
ПРИМІТКА: * - підстава (до отримання нової ліцензії або сертифікату про акредитацію) - рішення Акредитаційної комісії України (АК)