Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

  1. Ліцензія Індустріально-педагогічного технікуму КІ СумДУ:
  2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 19.05.2017

Підготовка молодших спеціалістів (Перелік-2007)

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Рівень
підготовки акредитації
0101 Педагогічна освіта 5.01010401 Професійна освіта (Зварювання) 1 1
5.01010401 Професійне навчання (Будівництво) 1 1
5.01010401 Професійне навчання (Електротехніка) 1 1
5.01010401 Професійне навчання (Комп'ютерні технології) 1 1
5.01010401 Професійне навчання (Транспорт) 1 1
0305 Економіка та підприємництво 5.03050401 Економіка підприємства 1 1
5.03050801 Фінанси і кредит 1 1
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010301 Розробка програмного забеспечення 1 1
0601 Будівництво та архітектура 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 1 1
0701    Транспорт і транспортна інфраструктура 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 1 1
1001 Техніка та енергетиа аграрного виробництва 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропомислового виробництва 1 1
1301 Соціальне забезпечення 5.13010101 Соціальна робота 1 1