Хіміко-технологічний коледж iменi Iвана Кожедуба ШІ СумДУ

  1. Ліцензія Хіміко-технологічного коледжу iменi Iвана Кожедуба ШІ СумДУ:
  2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 21.06.2016
  3. Атестований Міністерством освіти і науки України (свідоцтво про атестацію ФД-П №193349 від 06.07.2001).

Підготовка молодших спеціалістиів (Перелік-2007)

Код та напрям підготовки Код та назва спеціальності Рівень
підготовки акредитації
0305 Економіка та підприємництво 5.03050401 Економіка підприємства 1 1
5.03050901 Бухгалтерський облік 1 1
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 1 1
0502 Автоматика та управління 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 1 1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 1 1
5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 1 1
0507 Електротехніка та електромеханіка 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 1 1
0513 Хімічна технологія та інженерія 5.05130105 Виробництво твердих хімічних речовин 1 1
5.05130106 Виробництво обладнань з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками 1 1