Результати щосеместрового оцінювання здобувачів вищої освіти

Факультет технічних систем і енергоефективних технологій

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Навчально-науковий інститут права

Медичний інститут СумДУ

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"