Оцінювання здобувачів вищої освіти та НПП

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників СумДУ здійснюється у відповідності до такої нормативної бази: