6.030301 - Журналістика та інформація

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 6390  178  1390                  
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1278  35,5  450                  
1 Історія України (до незалежності)     1     72   2   20   2                
2 Історія незалежної України     1     36   1   20   1                
3 Музика, живопис, архітектура     2     72   2   20     2              
4 Кіно і театр     2     72   2   20     2              
5 Основи психології     4     54   1,5   20         1,5          
6 Соціальна психологія     4     54   1,5   20         1,5          
7 Економіка ЗМІ     5     54   1,5   20           1,5        
8 Менеджмент     5     54   1,5   20           1,5        
9 Філософія   4       144*   4*                    
10 Філософія     4     108   3   50         3          
11 Релігієзнавство     4     54   1,5   20         1,5          
12 Естетика     2     36   1   20     1              
13 Політична система України     3     54   1,5   20       1,5            
14 Політичні системи світу     3     36   1   20       1            
15 Фізичний образ світу     2     36   1   20     1              
16 Екологія     3     54   1,5   20       1,5            
17 Iноземна мова   4   1-3     432   12   120   3   3   3   3          
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 2016  56  910                  
1 Журналістська етика     1     36   1   10   1                
2 Професійні стандарти     1     36   1   10   1                
3 Правознавство     1     36   1   20   1                
4 Право медіа     1     72   2   30   2                
5 Фізичне виховання     4     144   4   120   1   1   1   1          
6 Безпека життєдіяльності     5     54   1,5   20           1,5        
7 Теорія журналістики   2       108   3   50     3              
8 Теорія і методика журналістської творчості     3   3   126   3,5   60       3,5            
9 Основи наукових досліджень     3     90   2,5   30         2,5          
10 Теорія масової комунікації та інформації   2       126   3,5   60   2,5   1              
11 Комунікаційні технології     3     90   2,5   40       2,5            
12 Соціологія масової комунікації     2     108   3   40     3              
13 Книговидання     4     90   2,5   30         2,5          
14 Газетно-журнальне видання     5     72   2   30           2        
15 Теорія літератури     1     54   1,5   20   1,5                
16 Теорія твору й тексту     1     108   3   50   3                
17 Літературне редагування     5     90   2,5   40           2,5        
18 Загальне редагування     6     108   3   40             3      
19 Практикум з редагування     7     126   3,5   60               3,5    
20 Реклама     2     36   1   20     1              
21 Зв'язки з громадкістю     2     36   1   10     1              
22 Історія української журналістики   5       162   4,5   80           3   1,5      
23 Історія публіцистики     6     108   3   40             3      
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 3096  86  1070                  
1 Вступ до спеціальності     1     72   2   30   2                
2 Технічні засоби виробництва     2     72   2   30   1   1              
3 Фотожурналістика     2     72   2   30     2              
4 Агенційна журналістика     3     108   3   60       3            
5 Репортерська праця     3, 4     90   2,5   30       1,5   1          
6 Радіовиробництво     4     108   3   50         3          
7 Телевиробництво     5     108   3   40           3        
8 Аналітична журналістика     5     108   3   40           3        
9 Газетно-журнальне виробництво     6     144   4   60             4      
10 Прямоефірне радіомовлення     6     144   4   60             4      
11 Прямоефірне телемовлення     7     126   3,5   60               3,5    
12 Художньо-публіцистична журнал.     8     126   3,5   60                 3,5  
13 Фольклор     1     36   1   10   1                
14 Українська література     1,2,3,4     432   12   220   3   3   3   3          
15 Українська мова   5       360*   10*                    
16 Вступ до мовознавства     1     72   2   30   2                
17 Практикум з української мови     2     72   2   30     2              
18 Практикум з української мови   3       108   3   40       3            
19 Українська мова ЗМІ     4     108   3   40         3          
20 Українська мова ЗМІ     5     144   4   60           4        
21 Загальна стилістика     6     144   4   60             4      
22 Авторська стилістика     7   7   90   2,5   30               2,5    
Практика
 684*  19*                    
23 Газетно-журнальна навч. практ.     3     180   5   0       5            
24 Радіо навчальна практика     5     108   3   0           3        
25 Телевізійна навчальна практика     7     108   3   0               3    
26 див. варіативну частину (переддипломна практика)         0   0   0                  
Кваліфікаційна робота бакалавра
 216  6  0                  
27 Радіопрограма (на вибір)                              
28 Телепрограма (на вибір)                              
29 Газета / журнал (на вибір)                              
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 2250  62,5  860                  
Дисципліни за вибором ВНЗ
 432  12  200                  
ГС
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
 144*  4*                    
1 Історія сучасного світу     2     90   2,5   40     2,5              
2 Комунікативна логіка     1     90   2,5   40   2,5                
ПН
Природничо-наукові дисципліни
 432*  12*                    
1 Проблематика ЗМІ   5   4   5   252   7   120         4   3        
ВС
Дисципліни за вибором студента
 1818  50,5  660                  
ГС
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
 1044*  29*                    
1 Зарубіжна література   7   6     288   8   120             5   3    
2 Історія зарубіжної журналістики   8       126   3,5   60                 3,5  
3 Країнознавство (за вибором країни)   7   6     252   7   120             3,5   3,5    
4 Іноземна мова (за вибором)   8   5,6,7     288   8   130           2   2   2   2  
5 Гендерні аспекти сучасних ЗМІ     5,6     144*   4*   60*           2*   2*      
6 Міжнародна журналістика     8   8   324   9   140               5   4  
ПН
Природничо-наукові дисципліни
 216*  6*                    
Спецкурси за вибором
 216  6  90               3   3  
ПП
Цикл професійно-практичної підготовки
 576*  16*                    
Переддипломна практика
 324  9  0                 9  

* - підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни

** - навчальні практики проводяться в літній період відповідно до графіка навчального процесу, атестація з відповідної практики здійснюється в першому модульному циклі наступного семестру.