6.030402 - Правознавство

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 5049  5202  145  2200   25,5   27   22   22   24   10   10   8
ГЕ
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1269  1332  37  490                
1 Культурологія     1     81   90   2,5   20   2,5              
2 Українська мова (за проф.спрям.)     1     54   54   1,5   20   1,5              
3 Філософія та релігієзнавство   3       162   162   4,5   70       4,5          
4 Етика та естетика     4     54   54   1,5   20         1,5        
5 Логіка     2     81   90   2,5   30     2,5            
6 Економічна теорія   2       108   108   3   40     3            
7 Політологія   1       81   90   2,5   30   2,5              
8 Соціологія     2     81   90   2,5   30     2,5            
9 Латинська мова     2     54   72   2   30     2            
10 Іноземна мова (за проф. спрям.)   4   1,2,3     270   288   8   120   2   2   2   2        
11 Фізичне виховання     2,4     378   378   10,5   120   2,5   3   2,5   2,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 162  180  5  90                
1 Безпека життедіяльності     4     54   54   1,5   20         1,5        
2 Основи інформатики та обчислювальної техніки     1     108   126   3,5   70   3,5              
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 3618  3690  103  1620                
1 Юридична деонтологія     1     54   54   1,5   20   1,5              
2 Теорія держави і права   1     1   189   198   5,5   90   5,5              
3 Історія держави і права України   2       189   198   5,5   90     5,5            
4 Історія держави і права зарубіжних країн   3   2     189   198   5,5   90     2,5   3          
5 Організація судових та правоохоронних органів     2     81   90   2,5   40     2,5            
6 Конституційне право України   1       135   144   4   70   4              
7 Державне право зарубіжн. країн   3       108   108   3   50       3          
8 Адміністративне право   4   3     135   144   4   80       2,5   1,5        
9 Фінансове право     6     108   108   3   50             3    
10 Основи римського приватного права     2     54   54   1,5   20     1,5            
11 Цивільне право   5   3,4   5   432   432   12   190       4,5   4   3,5      
12 Сімейне право     5     54   54   1,5   20           1,5      
13 Кримінальне право   5   4   5   432   432   12   150         6   6      
14 Трудове право   5     6   162   162   4,5   90           3,5   1    
15 Господарське право   8   7   8   162   162   4,5   80               2,5   2
16 Екологічне право   4       108   108   3   40         3        
17 Земельне право     5     54   54   1,5   20           1,5      
18 Аграрне право   6       81   90   2,5   50             2,5    
19 Кримінальний процес   7   8     216   216   6   100               3   3
20 Цивільний процес   6   5     216   216   6   100           4   2    
21 Міжнародне приватне право     7     81   90   2,5   40               2,5  
22 Криміналістика     7,8     189   180   5   80               2   3
23 Міжнародне право     5     135   144   4   40           4      
24 Основи права Європейського союзу     6     54   54   1,5   20             1,5    
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 1890  2322  64,5  940   4,5   3   5,5   4,5   6,5   4,5   19   17
ВВ
Дисципліни за вибором ВНЗ
 1134  1566  43,5  670                
1 Екологія     3       54   1,5   20       1,5          
2 Психологія     4       54   1,5   30         1,5        
3 Державне будівництво та самоврядування в Україні     2       108   3   40     3            
4 Адвокатура України     3       72   2   30       2          
5 Нотаріат України     3       72   2   30       2          
6 Правове регулювання відносин власності     7       54   1,5   30               1,5  
7 Житлове право     8       54   1,5   20                 1,5
8 Банківське право     7       54   1,5   20               1,5  
9 Господарське процесуальне право     8       108   3   40                 3
10 Ораторське мистецтво     1       54   1,5   20   1,5              
11 Виконавче провадження     8       108   3   40                 3
12 Адміністративний процес     5       72   2   40           2      
13 Комп'ютерне діловодство     4       108   3   60         3        
14 Біржове право     8       54   1,5   30                 1,5
15 Податкове право     7       108   3   40               3  
16 Митне право     8       54   1,5   30                 1,5
17 Право соціального забезпечення     7       108   3   40               3  
18 Право інтелектуальної власності     8       72   2   30                 2
19 Організація юридичної служби     7   7     126   3,5   60               3,5  
20 Правова статистика     7       72   2   20               2  
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21  270   3         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка
 756  756  21           6     15    
Державна атестація
 54  216  6                   6
Всього за планом підгот. бакалавра
 7695  7524  240  3140   30   30   27,5   32,5   30,5   29,5   29   31
Всього екзаменів
          3   3   3   3   3   2   1   1
У кожному семестрі студент обирає одну із зазначених дисциплін:
                       
ВС
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21  270                
1 Історія України     1       108   3   30   3              
2 Слобожанщина: минуле й сучасне     1       108   3   30   3              
3 Конституційні права, свободи та обов'язки громадян     1       108   3   30   3              
4 Іноземна мова (поглибл. підгот.)     05.авг       648   18   240           4,5   4,5   4,5   4,5
5 Професійна етика юриста     5       162   4,5   60           4,5      
6 Юридична психологія     5       162   4,5   60           4,5      
7 Громадянські об'єднання в Україні     5       162   4,5   60           4,5      
8 Юридична конфліктологія     6       162   4,5   60             4,5    
9 Державна служба     6       162   4,5   60             4,5    
10 Основи економічної діяльності підприємств     6       162   4,5   60             4,5    
11 Основи менеджменту і маркетингу     7       162   4,5   60               4,5  
12 Судова медицина і психіатрія     7       162   4,5   60               4,5  
13 Судова бухгалтерія     7       162   4,5   60               4,5  
14 Правові основи інвестиційної діяльності     8       162   4,5   60                 4,5
15 Діяльність органів юстиції     8       162   4,5   60                 4,5
16 Конкурентне право і анти-монопольне законодавство     8       162   4,5   60                 4,5

* - підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни

** - навчальні практики проводяться в літній період відповідно до графіка навчального процесу, атестація з відповідної практики здійснюється в першому модульному циклі наступного семестру.