6.050201 - Системна інженерія

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4293  4860  135  2020                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1296  1440  40  580                
1 Історія України     1     81   90   2,5   30   2,5              
2 Українська мова     2     54   54   1,5   20     1,5            
3 Культурологія     2     54   54   1,5   20     1,5            
4 Психологія     5     81   90   2,5   30           2,5      
5 Економічна теорія   4         108   108   3,0   40         3,0        
6 Логіка       3     27   36   1,0   10       1,0          
7 Філософія та релігієзнавство   4         135   162   4,5   70         4,5        
8 Етика і естетика     5     27   36   1,0   20           1,0      
9 Політологія     1     81   90   2,5   30   2,5              
10 Соціологія     2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Іноземна мова   4   1,2,3     270   324   9,0   120   2,0   2,0   2,5   2,5        
12 Правознавство     2     81   90   2,5   40   1,5   1,0            
13 Фізичне виховання     2, 4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1647  1908  53  810                
1 Вища математика   1, 2         486   486   13,5   200   7,5   6,0            
2 Фізика   2, 3         405   414   11,5   1806,0       5,5          
3 Спеціальні розділи математики   3         108   108   3,0   50       3,0          
4 Теор. електрич. та магнітних кіл   5   4     108   252   7,0   110         5,0   2,0      
5 Метрологія і вимірювання       3     108   108   3,0   50       3,0          
6 Інженерна графіка   1         108   126   3,5   50   3,5              
7 Менеджмент     5     54   72   2,0   30           2,0      
8 Економіка і організація виробн-ва     5     108   126   3,5   60           3,5      
9 Технічна механіка     4     108   162   4,5   60         4,5        
10 Екологiя     2     54   54   1,5   20     1,5            
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1350  1512  42  630                
1 Теорія ймовірностей і мат.статист.     3     108   144   4,0   60       4,0          
2 Дослідження операцій     3     54   162   4,5   70       4,5          
3 Персональні комп'ютери     1     108   126   3,5   40   3,5              
4 Програмуван. та алгоритмічні мови     2     108   144   4,0   50     4,0            
5 Комп'ютерна графіка     3     108   144   4,0   60       4,0          
6 Електроніка і мікросхемотехніка   5         108   162   4,5   70           4,5      
7 Обчислювальна техніка       6     108   108   3,0   40             3,0    
8 Теорія автоматичного управління   6   5   6   216   234   6,5   110           3,5   3,0    
9 Теорія інформації   4         108   180   5,0   80         5,0        
10 Безпека життєдіяльності     2     54   54   1,5   20     1,5            
11 Охорона праці     7     54   54   1,5   30               1,5  
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 1512  2808  78,0  1140                
В
Вибіркові навч. дисципліни за напрямом 0914 - Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління
 756  1476  41,0  620                
1 Вступ до спеціальності     1     54   126   3,5   50   3,5              
2 Маркетинг     6         90   2,5   40             2,5    
3 Програмні засоби систем управління     4     108   180   5,0   70         5,0        
4 Елементи і пристрої автоматики та систем управління   6   5     189   216   6,0   110           3,5   2,5    
5 Основи збору, передачі і обробки інформації   6   5     189   216   6,0   100           2,0   4,0    
6 Проектування пристроїв і систем управління       7     108   144   4,0   60               4,0  
7 Мікропроцесорні пристрої і системи   8   6, 7   7       396   11,0   190             2,5   4,0   4,5
8 Оптимальні та адаптивні системи   8   7         252   7,0   120               3,5   3,5
9 Системи і мережі передачі даних   7   8     108   288   8,0   130               4,5   3,5
Вибірковий блок 1. Спеціалізація 'Управління в інформаційних системах'
   576  16,0  250                
1 Основи побудови АСУ   8   7   8       216   6,0   80               2,0   4,0
2 Операційні системи і бази даних   7   8           360   10,0   170               5,0   5,0
Випускна робота бакалавра
   108  3,0  0                 3,0
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21,0  270   3,0         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка:
 324  324  9,0                  
Виробнича практика
 324  324  9,0               9,0    
Державна атестація
   108  3,0                   3,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 5805  8640  240,0     31,0   29,0   29,0   31,0   29,0   31,0   29,0   31,0

* -підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни