6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 5076  5562  154,5  2370                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1296  1440  40  580                
1 Історія України       1     81   90   2,5   30   2,5              
2 Українська мова       2     54   54   1,5   20     1,5            
3 Культурологія       2     54   54   1,5   201,5                
4 Психологія       5     81   90   2,5   30           2,5      
5 Економічна теорія   4         108   108   3   40         3        
6 Логіка       3     27   36   1   10       1          
7 Філософія та релігієзнавство   4         135   162   4,5   70         4,5        
8 Етика і естетика       5     27   36   1   20           1      
9 Політологія       1     81   90   2,5   30   2,5              
10 Соціологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Іноземна мова   4   1,2,3     270   324   9   120   2   2   2,5   2,5        
12 Правознавство       1,2     81   90   2,5   40   1,5   1            
13 Фізичне виховання       2, 4     216   216   6   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1701  1782  49,5  770                
1 Вища математика   1, 2             450   12,5   200   7   5,5            
2 Теорія ймовірностей і мат.статист.       3         144   4   60       4          
3 Фізика   2, 3         405   414   11,5   180     6   5,5          
4 Фізична хімія       1     108   108   3   50   3              
5 Метрологія       3     108   126   3,5   50       3,5          
6 Персональні комп'ютери       1     108   108   3   40   3              
7 Програмуван. та алгоритмічні мови       2     108   108   3   50     3            
8 Обчислювальна математика       4     162   162   4,5   70         4,5        
9 Інженерна комп'ютерна графіка   1         108   108   3   50   3              
10 Екологiя       2     54   54   1,5   20     1,5            
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 2079  2340  65  1020                
1 Квантова механіка       3         90   2,5   40       2,5          
2 Статистична фізика       4         90   2,5   40         2,5        
3 Фізика твердого тіла   5             126   3,5   50           3,5      
4 Теорія поля   4       4       108   3   50         3        
5 Теор. електрич. та електронних кіл   5   4     243   252   7   110         4   3      
6 Матеріали електронної техніки   3         108   126   3,5   60       3,5          
7 Вакуумна та плазмова електроніка   5         108   126   3,5   60           3,5      
8 Твердотіла електроніка       6     189   180   5   60             5    
9 Технологічні основи електроніки       5   5   108   162   4,5   70           4,5      
10 Аналогова схемотехніка   6       6   108   144   4   70             4    
11 Цифрова схемотехніка   7       7*   135   144   4   60               4  
12 Квантова електроніка   6         108   126   3,5   60             3,5    
13 Моделювання в електроніці       6     108   126   3,5   50             3,5    
14 Мікропроцесорна техніка   7         108   108   3   50               3  
15 Енергетична електроніка       7     108   108   3   50               3  
16 Електронні системи   8         135   144   4   60                 4
17 Менеджмент       5     54   72   2   30           2      
18 Безпека життєдіяльності       2     54   54   1,5   20     1,5            
19 Охорона праці       7     54   54   1,5   30               1,5  
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 2430  2646  73,5  1030                
В
Вибіркові навч. дисципліни за напрямом 6.090800 -Електроніка
 0  414  11,5  130                
1 Дискретна математика   3   2         126   3,5   50   1,5   2,0            
2 Елементи теорії функцій комплексної змінної і операційне числення       3         108   3,0   50       3,0          
3 Дослідження операцій       3         72   2,0   30       2,0          
Варіативний блок. Спеціальність 'Фізична та біомедична електроніка'
 1026  1476  41,0  630                
1 Методи аналізу медико-біологічної інформації   7       7       216   6,0   90               6,0  
2 Статистичні основи інформатики       5         126   3,5   60           3,5      
3 Фізика складних систем       7         108   3,0   50               3,0  
Вибірковий блок 1. Спеціалізація 'Фізика і технологія матеріалів та компонентів електронної техніки'
                       
1 Фізика конденсованого середовища   4             198   5,5   70         5,5        
2 Електродинаміка суцільного середовища   8   6,7         342   9,5   140             2,5   4,0   3,0
3 Теоретичні методи дослідження матеріалів   8             234   6,5   110                 6,5
4 Основи модифікації поверхні       8         252   7,0   110                 7,0
Кваліфікаційна робота бакалавра
   108  3,0  0                 3,0
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21,0  270   3,0         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка:
 324  324  9,0                  
Виробнича практика
 324  324  9,0               9,0    
Державна атестація
   108  3,0                   3,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7506  8640  240  3400   30,5   29,5   29,0   31,0   28,0   32,0   29,0   31,0
Вибірковий блок 2. Спеціалізація 'Фізична електроніка'
                       
1 Вакуумна техніка   4             198   5,5   70         5,5        
2 Методи нанесення та контролю якості покриттів   8   6,7         306   8,5   140             2,5   4,0   2,0
3 Фізичне матеріалознавство       8         180   5,0   80                 5,0
4 Формування та фізичні властивості вакуумних конденсатів   8             180   5,0   70                 5,0
5 Формування та діагностика потоків заряджених часток       8         162   4,5   70                 4,5
Вибірковий блок 3. Спеціалізація 'Біомедична електроніка'
                       
1 Основи біології та фізіології   4         81   90   2,5   30         2,5        
2 Біохімія       4     54   108   3,0   40         3,0        
3 Електроніка НВЧ       8     81   144   4,0   70                 4,0
4 Біометрія та прийняття рішень   8         216   234   6,5   90                 6,5
5 Електротехнічні матеріали в медицині       6,7     54   234   6,5   100             2,5   4,0  
6 Біофізика       8     54   216   6,0   90                 6,0

* -підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни