6.050101 - Комп'ютерні науки

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4914  5418  150,5  2250                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1350  1440  40  580                
1 Історія України       2     81   90   2,5   30     2,5            
2 Культурологія       1     54   54   1,5   20   1,5              
3 Українська мова       1     54   54   1,5   20   1,5              
4 Логіка       3     27   36   1   10       1          
5 Філософія та релігієзнавство   3   4     135   162   4,5   70       3   1,5        
6 Етика і естетика       4     27   36   1   20         1        
7 Економічна теорія   4   3     108   108   3   40       1,5   1,5        
8 Психологія       5     81   90   2,5   30           2,5      
9 Політологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
10 Соціологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Правознавство       1, 2     81   90   2,5   40   1   1,5            
12 Іноземна мова   4         324   324   9   120   2   2   2,5   2,5        
13 Фізичне виховання       2,4     216   216   6   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1836  2070  57,5  860                
1 Вища математика   1, 2   3     540   540   15   220   7   5   3          
2 Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика       3     162   162   4,5   60       4,5          
3 Фізика   4   3     324   342   9,5   150       5   4,5        
4 Інженерна і комп'ютерна графіка   1   2     108   144   4   70   3   1            
5 Основи дискретної математики   2         162   216   6   80   3   3            
6 Основи програмування та алгоритмічні мови       1, 2   2   162   216   6   110   3,5   2,5            
7 Об'єктно-орієнтоване програмування       4   4   162   162   4,5   70         4,5        
8 Системний аналіз та проектування комп'ютерн. інформаційн. систем   7       8   162   234   6,5   80               5   1,5
9 Екологія       3     54   54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1728  1908  53  810                
1 Комп'ютерна схемотехніка       5     108   108   3   50           3      
2 Основи електротехніки і електроніки       4     108   162   4,5   70         4,5        
3 Архітектура комп'ютерів       2     162   162   4,5   50     4,5            
4 Системне програмування і операційні системи   7         216   216   6   90               6  
5 Технологія програмування та створення програмних продуктів   6       6   108   162   4,5   70             4,5    
6 Організація баз даних та знань   5         108   108   3   40           3      
7 Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій   5         108   144   4   60           4      
8 Комп'ютерні мережі   6         108   126   3,5   60             3,5    
9 Системи штучного інтелекту       6     108   108   3   50             3    
10 Моделювання систем   6         135   144   4   70             4    
11 Чисельні методи в інформатиці       5     135   144   4   60           4      
12 Економіка і організація виробниц       7     162   162   4,5   60               4,5  
13 Менеджмент       7     54   54   1,5   30               1,5  
14 Безпека життєдіяльності       3     54   54   1,5   20       1,5          
15 Охорона праці       8     54   54   1,5   30                 1,5
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 2646  1818  50,5  1090                
В
Вибіркові навч. дисципліни зі спеціальн. 6.080400 - Інформаційні технології проектування
 1890  1098  30,5  500                
1 Введення до спеціальності       1         108   3   40   3              
2 Основи комп'ютерного проетування       2         54   1,5   30     1,5            
3 Інформаційні основи проектування   3             180   5   80       5          
4 Методи синтезу та оптимізації       8         126   3,5   60                 3,5
5 Основи САПР       5         162   4,5   70           4,5      
6 Розподілені САПР   8             162   4,5   70                 4,5
7 Захист інформації   8             144   4   70                 4
8 Експлуатація та обслуговування комп'ютерної техніки       8         162   4,5   80                 4,5
ВБ 1
Дисципліни за вибором ВНЗ. Блок 1 - Інформаційні технології проектування в машинобудуванні
   720  20  320                
1 Основи автоматизованого проекту-вання мех-мів, деталей і машин   5   4   5       252   7   120         2,5   4,5      
2 Геометричне моделювання в САПР       6         162   4,5   70             4,5    
3 Інформаційні системи у виробництві       7   7       162   4,5   70               4,5  
4 Ліцензування та сертифікація програмних продуктів       7         144   4   60               4  
5 Кваліфікаційна робота бакалавра         8                                 3
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21  270   3         4,5   4,5   4,5   4,5
Технологічна практика
 216  216  6           6        
Проектно-технолог. практика
 216  216  6               6    
Державна атестація
   108  3                   3
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7560  8640  240  3610   30   30   30   30   30   30   30   30
Кількість іспитів
  2   2   2   3   6   6   2   2
Дисципліни за вибором ВНЗ. Блок 2 - Проектування систем обробки інформації
   720  20  320                
1 Технологія автоматизованої об-робки інформації   5   4   5     252   7   120         2,5   4,5      
2 Основи збору,обробки і передачі інформації       6       162   4,5   70             4,5    
3 Видавничі системи       7   7     162   4,5   70               4,5  
4 Інформаційне забезпечення САПР       7       144   4   60               4  

* -підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни