6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4779  5184  144  2160                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1350  1440  40  580                
1 Історія України       2     81   90   2,5   30     2,5            
2 Культурологія       1     54   54   1,5   20   1,5              
3 Українська мова       1     54   54   1,5   20   1,5              
4 Логіка       3     27   36   1,0   10       1,0          
5 Філософія   3   4     135   162   4,5   70       3,0   1,5        
6 Етика і естетика       4     27   36   1,0   20         1,0        
7 Економічна теорія   4   3     108   108   3,0   40       1,5   1,5        
8 Психологія       5     81   90   2,5   30           1,5   1,0    
9 Політологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
10 Соціологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Правознавство       1, 2     81   90   2,5   40   1,0   1,5            
12 Іноземна мова   4   1-3     324   324   9,0   120   2,0   2,0   2,5   2,5        
13 Фізичне виховання       2,4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1458  1764  49  790                
1 Вища математика   1   2     216   216   6,0   100   3,5   2,5            
2 Інформатика і системологія       1     108   108   3,0   40   3,0              
3 Фізика   2         108   108   3,0   60     3,0            
4 Хімія з основами біогеохімії:                                      
5 Загальна та органічна хімія   2   1     216   216   6,0   100   4,0   2,0            
6 Біогеохімія       3         108   3,0   50       3,0          
7 Біологія   3   2     162   342   9,5   150     5,0   4,5          
8 Геологія з основами геоморфол.   1         108   108   3,0   50   3,0              
9 Гідрологія       3     108   126   3,5   60       3,5          
10 Метеорологія і кліматологія   1         108   108   3,0   50   3,0              
11 Грунтознавство       3     108   108   3,0   40       3,0          
12 Загальна екологія (та неоекологія)   4       4   216   216   6,0   90         6,0        
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1971  1980  55  790                
1 Вступ до фаху       1     108   108   3,0   30   3,0              
2 Основи врівноваженого природокористування             648*   18*   217*                
3 Економіка природокористування   5         108   108   3,0   50           3,0      
4 Організація управління в екологічній діяльності   5         108   108   3,0   40           3,0      
5 Моніторинг довкілля   6   5   6   270   270   7,5   120           3,0   4,5    
6 Моделювання і прогнозування стану довкілля       5     162   162   4,5   70           4,5      
7 Екологічна експертиза       6     108   108   3,0   40             3,0    
8 Екологічне право       4     81   90   2,5   30         2,5        
9 Ланшафтна екологія       4     108   108   3,0   50         3,0        
10 Екологія людини       5     108   108   3,0   40           3,0      
11 Техноекологія       5   5   108   108   3,0   50           3,0      
12 Екологічна безпека       6     162   162   4,5   60             4,5    
13 Заповідна справа       6     108   108   3,0   30             3,0    
14 Екологія міських систем   7         216   216   6,0   90               6,0  
15 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище       6     108   108   3,0   40             3,0    
16 Безпека життєдіяльності       3     54   54   1,5   20       1,5          
17 Охорона праці       8     54   54   1,5   30                 1,5
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 2781  2970  82,5  1220                
В
Вибіркові навчальні дисципліни
 2025  1458  40,5  630                
1 Інформаційні технології та основи програмування       2         180   5,0   70     5,0            
2 Основи міжгародної еколого-економічної діяльності   7             54   1,5   30               1,5  
3 Основи екологічного підприємництва       7         54   1,5   20               1,5  
4 Екологічний менеджмент і аудит       8         54   1,5   30                 1,5
5 Ландшафтна архітектура       7         54   1,5   30               1,5  
6 Основи гідгобіології       7         108   3,0   50               3,0  
7 Екологічна токсикологія   8             90   2,5   40                 2,5
8 Природоохоронне інспектування   8             54   1,5   30                 1,5
9 Аналітична та фізико-колоїдна хімія       4         162   4,5   80         4,5        
10 Соціальна екологія       5         126   3,5   60           3,5      
11 Картографічні методи в екології       3, 4         144   4,0   60       2,0   2,0        
12 Радіоекологія       6         54   1,5   30             1,5    
13 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища   3             90   2,5   40       2,5          
14 Урбоекологія       6         54   1,5   30             1,5    
15 Статистичн.облік та інформацій-но-методичне забезп. в екології       8         72   2,0   30                 2,0
 
Вибірковий блок 1 - 'Екологічна освіта'
   756  21,0  320                
1 Флора природних комплексів       7         108   3,0   40               3,0  
2 Фауна природних комплексів       8         90   2,5   40                 2,5
3 Еніоекологія       8         72   2,0   40                 2,0
4 Глобальна екологія   8             144   4,0   60                 4,0
5 Генетика       7         198   5,5   80               5,5  
6 Основи загальної дидактики       7         72   2,0   30               2,0  
7 Методика викладання екології       8         72   2,0   30                 2,0
8 Випускна робота бакалавра         8       108   3,0   0                 3,0
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21,0  270   3,0         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка:
 378  378  10,5                  
Загальноекологічна навч. практика
 162  162  4,5           4,5        
Ландшафтно-екологічна навч.практ.
 162  162  4,5               4,5    
Виробнича практика
 54  54  1,5                 1,5  
Державна атестація
   108  3,0                   3,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7560  8640  240,0  3650   30,0   30,0   29,5   30,5   29,0   31,0   30,0   30,0
 
Вибірковий блок 2 - 'Екологія хімічних виробництв'
   756  21,0  320                
1 Процеси та апарати природоохоронних технологій   8   7         288   8,0   120               5,5   2,5
2 Загальна хімічна технологія       7         108   3,0   40               3,0  
3 Природоохоронні технології та обладнання       8         144   4,0   60                 4,0
4 Енерготехнології природоохоронних процесів       7         72   2,0   30               2,0  
5 Промислова екологія і раціональне використання природних ресурсів       8         72   2,0   40                 2,0
6 Енергозберігаючі технології       8         72   2,0   30                 2,0
 
Вибірковий блок 3 - 'Урбоекологія'
   756  21,0  320                
1 Міське комунальне господарство       7         180   5,0   70               5,0  
2 Енерготехнології природоохоронних процесів       7         72   2,0   30               2,0  
3 Природоохоронні технології та обладнання       8         144   4,0   60                 4,0
4 Основні проблеми життєзабез-печення міста і промислов. зон   8   7         216   6,0   90               3,5   2,5
5 Технології утилізації відходів       8         72   2,0   40                 2,0
6 Енергозберігаючі технології       8         72   2,0   30                 2,0