6.050601 - Теплоенергетика

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4320  4932  137  2080                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1296  1440  40  580                
1 Історія України       2     81   90   2,5   30     2,5            
2 Культурологія       1     54   54   1,5   20   1,5              
3 Українська мова       1     54   54   1,5   20   1,5              
4 Логіка       1     27   36   1   10   1              
5 Філософія та релігієзнавство   2         81   162   4,5   70     4,5            
6 Етика і естетика       3     27   36   1   20       1          
7 Економічна теорія   3         108   108   3   40       3          
8 Психологія       5     81   90   2,5   30           2,5      
9 Політологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
10 Соціологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Правознавство       2     81   90   2,5   40     2,5            
12 Іноземна мова   4   1,2,3     324   324   9   120   2   2   2,5   2,5        
13 Фізичне виховання       2,4     216   216   6   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1809  1980  55  840                
1 Вища математика   1, 2   3     594   504   14   220   7   6   1          
2 Теорія ймовірн. і матстатистика       3         90   2,5   40       2,5          
3 Фізика   4   3     324   342   9,5   150       5,5   4        
4 Хімія   1         135   144   4   70   4              
5 Основи інформаційних технологій та програмування       1,2     270   270   7,5   110   4,5   3            
6 Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка   1   2,3     216   324   9   140   4   3   2          
7 Електротехніка та електроніка       4     162   198   5,5   70         5,5        
8 Безпека життєдіяльності       4     54   54   1,5   20         1,5        
9 Екологія       3     54   54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1215  1512  42  660                
1 Теоретична механіка   3         162   216   6   90       6          
2 Опір матеріалів   4   3     162   270   7,5   120       3,5   4        
3 Основи конструювання       5   6   162   216   6   90           5   1    
4 Математичні методи та моделі енергетичного обладнання в розрахунках на ЕОМ       5     135   144   4   50           4      
5 Гідрогазодинаміка   5         135   144   4   70           4      
6 Тепломасообмін   6       7   189   234   6,5   100             5,5   1  
7 Метрологія і стандартизація       4     54   72   2   30         2        
8 Теплотехнічні вимірювання та прилади       6     108   108   3   50             3    
9 Економіка енергетики       7     54   54   1,5   30               1,5  
10 Охорона праці       8     54   54   1,5   30                 1,5
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 3132  3276  91  1120                
ВБ 3
Вибірковий блок - 'Енергетичний менеджмент'
   2520  70  1120                
1 Матеріалознавство       4         108   3   40         3        
2 Взаємозмінність, стандартизація та техніні вимірювання       5         72   2   30           2      
3 Автоматизація енергетичних установок       7     162   126   3,5   60               3,5  
4 Технічна термодинаміка   5           180   5   90           5      
5 Електричні машини і апарати       5,6       180   5   80           1,5   3,5    
6 Джерела енергії       4   4     216   6   90         6        
7 Промислові технологічні процеси   7   6       198   5,5   100             3   2,5  
8 Теплотехнічні процеси та установки   8   7       216   6   110               2   4
9 Системи виробництва та розподілу енергії   7   6       162   4,5   80             2   2,5  
10 Контроль і вимірювання параметрів рідин та газу   7           108   3   40               3  
11 Системи електропостачання       8       90   2,5   40                 2,5
12 Енергетичний аудит   7       7     108   3   50               3  
13 Основи енергетичного менеджменту   8   8       162   4,5   80                 4,5
14 Основи менеджменту та маркетингу       7       72   2   30               2  
15 Організаційні основи енергозабезпечення підприємств       7       54   1,5   20               1,5  
16 Маркетинг енергії       8       90   2,5   50                 2,5
17 Енергозбереження в технологічних процесах і установках   8           162   4,5   80                 4,5
18 Гідропневмосистеми       7       108   3   50               3  
Випускна робота бакалавра
   108  3  0                 3
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21  270   3         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка:
 324  324  9                  
Виробнича практика
 324  324  9               9    
Державна атестація
   108  3                   3
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7452  8640  240  3470     30   30   30   28,5   31,5   30   30
Кількість іспитів
  3   2   2   3   2   1   4   3