Навчально-методичний відділ змісту освіти та моніторингу навчального процесу

Свою діяльність навчально-методичний відділ Сумського державного університету розпочав 1994 року на підставі наказу № 95-І від 06.09.1994 р.

Керівництво навчально-методичною роботою в університеті здійснює організаційно-методичне управління, яке підпорядковане першому проректору університету.

Склад відділу

Основні напрямки роботи навчально-методичного відділу змісту освіти та моніторингу навчального процесу

Науково-методична робота:

Організаційно-методична робота:

Нормативні документи:

Питання, що підлягають перевірці дотримання законодавства у сфері вищої освіти

Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)

Про введення в дію переліку  спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР спеціаліста і магістра

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Про методичні рекомендації щодо запровадження ЄКТС та її ключових документів у вищих навчальних закладах

Науково-методичні та нормативні матеріали, розроблені відділом:

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у Сумському державному університеті (List of fields and specialities provided by Sumy State University (згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.04.2012 №482))

Положення про індивідуальну підготовку студентів за навчальним планом із поглибленою науковою складовою

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті

Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю і оцінювання з навчальної дисципліни

Вивчення досвіду Варшавського університету

Забезпечення якості. Навчальні семінари

Результати навчання як основа розроблення освітніх програм.

Розроблення навчального плану. ECTS.

Узгодження результатів навчання - Aling.

Оцінювання здобувачів вищої освіти

Протоколи контрольного відвідування занять:

Протокол відвідування лекційного заняття групою контролю якості навчання в PDF

Протокол відвідування лекційного заняття групою контролю якості навчання в Word

Протокол відвідування практичного (семінарського) заняття групою контролю якості навчання в PDF

Протокол відвідування практичного (семінарського) заняття групою контролю якості навчання в Word

Протокол відвідування лабораторного заняття групою контролю якості навчання в PDF

Протокол відвідування лабораторного заняття групою контролю якості навчання в Word

Архів>>

Рекомендації науково-методичної ради СумДУ

Рекомендації науково-методичної ради Сумського державного університету з планування організаційно-методичної та науково-методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік

Рекомендації науково-методичної ради Cумського державного університету з планування організаційно-методичної та науково-методичної роботи на 2010-2011 навчальний рік

Рекомендації науково-методичної ради Cумського державного університету з планування організаційно-методичної та науково-методичної роботи на 2013-2014  навчальний рік

Адреса

Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2, Сумський державний університет, кімн.1001,1002;
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.