Навчальні плани спеціальностей

 

Структура освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРА за напрямами:

6.050601 - Теплоенергетика

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.050403 - Інженерне матеріалознавство

6.050502 - Iнженерна механiка

6.050503 – Машинобудування

6.040202 - Механіка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.050201 - Системна інженерія

6.040301 - Прикладна математика

6.040302 - Інформатика

0305 - Економiка та пiдприємництво

6.030601 - Менеджмент і адміністрування

6.030402 - Правознавство

6.030301 - Журналістика та інформація

6.020303 - Філологія