Материалы

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР CУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ТЕХНОЛОГІЯ”

Директор проф.Карінцев І.Б.

Директор проф. Карінцев І.Б.

При  Сумcькому державному університеті на кафедрі опору матеріалів і машинознавства працює Регіональний навчально-методичний та науково-консультаційний центр “Технологія”, який створений  для здійснення комплексної підтримки вітчизняного машинобудування у створенні сучасних інженерних конструкцій, працюючих в умовах підвищеної небезпеки з метою покращення їх якості, надійності, роботоздатності та довговічності.


До складу Регіонального центру Технологіявходять:

1 Науково-дослідна лабораторія механічних випробувань

Лабораторія атестована Державним підприємством ”Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на проведення вимірювань   геометричних  і механічних величин. Також має дозвіл від Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме випробування об’єктів, обладнання, пов’язаних з використанням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.

Лабораторія оснащена атестованим  випробувальним обладнанням, яке обслуговують кваліфіковані спеціалісти, що мають багаторічний досвід науково-дослідних робіт в галузі стандартизованих експериментальних досліджень.

В теперішній час Лабораторія плідно співпрацює з такими підприємствами, як “Тріз-ЛТД”, “Ротор-Суми”, “Турбомаш”, “Укрпайпенерго”, “Укрнафтозапчастина”, “Насостехкомплект”   та  інші.      

Перелік послуг, які виконує науково-дослідна лабораторія механічних випробувань:

Для виготовлення стандартних зразків в лабораторії працює майстерня.


2 Лабораторія неруйнівних методів контролю

Лабораторія має дозвіл Держгірпромнагляду на проведення випробувань з використанням методів неруйнівного контролю: радіографічного (RТ), ультразвукового (ИТ), візуально-оптичного (VT) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів.

На сьогоднішній день Лабораторія виконує радіографічний контроль для «Сумитеплоенерго», Сумського заводу «Енергомаш», «Рубін-Трейдінг».

Перелік об’єктів, на які лабораторія має Дозвіл на проведення неруйнівного контролю:


3 Атестаційна комісія

При Регіональному центрі “Технологія” з 2007 року працює комісія з атестації зварників, працюючих на об’єктах підвищеної небезпеки.

Згідно з “Положенням про український атестаційний комітет зварників”, комісія має право на проведення атестації зварників на допуск до виконання робіт з ручного дугового зварювання (111), дугового зварювання порошковим дротом (114), дугового зварювання під флюсом дротяним електродом (121), дугового зварювання металевим (плавким) електродом в інертних газах (131) зварювання в активних газах (135), зварювання в інертних газах (141), газового зварювання (311).

В 2011 році були проведені атестації для зварників “Сумитеплоенерго”, “ВНДікомпресормаш”, “Казвізгаз”, “Гольфстрім-Суми”, “Сервіс-Груп”.

Перелік об’єктів, на які поширюється Дозвіл :